Asbest-problematiek aanpakken

Asbest-problematiek aanpakken

Asbest-problematiek aanpakken
Foto Flickr/ Erwin Winkelman

Door Yasemin Çegerek op 20 november 2015 Delen  

In Nederland is een gigantische hoop asbest te vinden. Dat is gevaarlijk. Asbest is een vreselijke stof die ernstige gevolgen kan hebben voor mensen. Het inademen van asbest kan zorgen voor buik- en longvlieskanker, en kan de dood tot gevolg hebben. Ik wil daarom dat er een brede inventarisatie komt van alle asbest in Nederland, zodat we kunnen beginnen met het opruimen van dit asbest en prioriteit kunnen geven aan de plekken waar mensen het meeste gevaar lopen. Daarnaast ga ik werken aan een plan van aanpak voor asbest.