Arts en patiënt gaan over euthanasie, niet apotheker

Arts en patiënt gaan over euthanasie, niet apotheker

Door Khadija Arib op 16 april 2014 Delen  

De beslissing om over te gaan tot euthanasie is voorbehouden aan de persoon die euthanasie wenst en aan de arts. Nu blijkt dat apothekers soms weigeren om euthanasiemiddelen te verstrekken aan artsen, terwijl apothekers dit soort beslissingen niet zouden moeten nemen. Ik wil daarom van de minister weten op welke schaal dit gebeurt en of apothekers die geen medicijnen willen leveren wel doorverwijzen naar een collega-apotheker. Medicijnen om euthanasie uit te voeren moeten namelijk voor de arts beschikbaar zijn.

Mijn vragen aan de minister van Volksgezondheid:

1. Kent u het bericht ‘Apothekers weigeren artsen soms euthanasiemiddelen’?

2. Bent u er van op de hoogte dat er apothekers zijn die soms weigeren middelen te leveren voor euthanasie? Zo ja, wat is de aard en omvang van deze weigeringen?

3. Deelt u de mening dat naast de persoon die euthanasie wenst, alleen artsen mogen treden in de beslissing over euthanasie? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het niet aan een apotheker is om in deze beslissing te treden? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

4. Op welke gronden mag een apotheker iemand die een recept van een arts heeft, een medicijn weigeren te verstrekken? Behoort tot die gronden ook het hebben van gewetensbezwaren of religieuze bezwaren tegen euthanasie in het algemeen of het hebben van bezwaar tegen een concreet geval van euthanasie?

5. Moet een apotheker die niet wil meewerken aan het verstrekken van euthanasiemiddelen verwijzen naar een collega-apotheker? Zo ja, op grond van welke bepaling en gebeurt dit ook? Zo nee, waarom niet en deelt u de mening dat die plicht er wel zou moeten komen?

6. Deelt u de mening dat, in tegenstelling tot wat de KNMP wil, er geen reden is om een rol voor de apotheker in de euthanasiewet op te nemen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?