Geen belasting op schadevergoedingen na misbruik rk-kerk

Geen belasting op schadevergoedingen na misbruik rk-kerk

Door Khadija Arib op 11 april 2012 Delen  

Eenmalige schadevergoedingen aan slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zullen door de Belastingdienst worden uitgezonderd van het vermogen. De staatssecretaris van Financiƫn heeft dat toegezegd in antwoorden op mijn Kamervragen (pdf) en dat doet mij bijzonder veel deugd.

De Partij van de Arbeid vindt het ongewenst dat er belasting en sociale premies over schadevergoedingen betaald moeten worden door mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een toeslag of een uitkering.

Naar aanleiding van het bericht dat de Belastingdienst belasting heft over het smartengeld van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog heb ik aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd wat hij gaat doen om hen daarvan vrij te stellen. Die vraag stelde ik niet alleen voor oorlogsslachtoffers maar ook voor slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Door de toezegging van de staatssecretaris blijven zij gewoon recht houden op huurtoeslag, en in de toekomst ook op het kindgebonden budget en de zorgtoeslag. De staatssecretaris stelt weliswaar dat hij niet voorbij kan gaan aan het feit dat dergelijke schadevergoedingen besteedbaar inkomen zijn, maar gelukkig zegde hij ook toe dat eenmalige uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk zullen worden uitgezonderd van het vermogen.

Deze uitkeringen zullen worden opgenomen in een bestaande regeling die deze uitzonderingen mogelijk maakt, en waarvan eerder gebruik is gemaakt voor onder meer slachtoffers van medische fouten en slachtoffers van de brand in Volendam. Een goede zaak!

Delen: