Arboarts verdient goede arbeidsomstandigheden

Arboarts verdient goede arbeidsomstandigheden

Door Roos Vermeij op 27 oktober 2010 Delen  

De PvdA vindt een goed functionerende arboarts een absoluut recht van iedere werknemer. Daarbij hoort de voorwaarde dat die arts het werk op een fatsoenlijke en gezonde manier kan doen. Collega-Kamerlid Hans Spekman en ik zijn dan ook niet te spreken over het feit dat veel arboartsen ziek worden door de werkdruk. Wij hopen de minister door middel van onze Kamervragen aan te sporen tot actie. Dit moet nodig beter!

Hieronder onze vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Arboarts ziek van werkdruk’?

2. Wat is uw opvatting over de in dit bericht weergegeven problemen waarmee arbo-artsen vaak te maken hebben?

3. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat een goed functionerende arboarts een absoluut recht van iedere werknemer is? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat de constatering dat “een meerderheid van de arboartsen vindt dat ze te veel met andere dingen bezig zijn en hun huidige werk onvoldoende onafhankelijk kunnen doen. Hierdoor worstelen zij met hun beroepsethiek” werkelijk zeer ernstig is en noopt tot onmiddellijke actie? Zo nee, waarom niet?

5. In hoeverre worden de gesignaleerde knelpunten voor arboartsen veroorzaakt door het soort contracten dat bedrijven met hen afsluiten? Heeft dit te maken met een toename van marktwerking in de contractering van arboartsen? Zo ja, acht u deze ontwikkeling ongewenst?