AOW-debat: maatregelen toegezegd tegen zwakke positie ouderen

AOW-debat: maatregelen toegezegd tegen zwakke positie ouderen

Door De Redactie op 16 november 2009 Delen  

Bij de verhoging van de AOW-leeftijd worden extra maatregelen genomen tegen
de zwakke positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Op aandringen van
fractievoorzitter Mariƫtte Hamer hebben minister Donner en staatssecretaris
Klijnsma dat toegezegd tijdens het AOW-debat. Voor de PvdA-fractie is dit een
‘sociale randvoorwaarde’ voor de verhoging.

Voor de PvdA is het zaak dat Nederland een arbeidsmarkt kent waarin
werknemers niet opbranden en ouderen niet worden afgedankt. Het kabinet
wil
in 2020 de AOW-leeftijd verhogen
van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67
jaar. Dat geeft nog tien jaar de tijd voor maatregelen. Hamer noemde het tijdens
het debat essentieel dat deze tijd wordt aangegrepen om te werken aan goede
arbeidsomstandigen, het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie en aan het recht
op een leven lang leren en meer scholing voor werknemers.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) gaf tijdens het
debat aan dat maatregelen om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te
verbeteren ‘uiteraard parallel’ worden genomen aan het wetsvoorstel voor de
hogere AOW-leeftijd.

Hamer: ‘We moeten toe naar een nieuw soort werkgeverschap. Een sociaal
werkgeverschap, waarin weer geïnvesteerd wordt in werknemers, waarin de
kwaliteit van arbeid voorop staat en waarin ook een maatschappelijk opdracht
wordt erkend.’

Tijdens de
Politieke
Ledenraad
en de
drie
briefings
die de PvdA organiseerde over de geplande AOW-verhoging werd
duidelijk dat de zwakke positie van ouderen op de arbeidsmarkt een van de
grootste punten van zorg was voor veel PvdA-leden. Hamer is daarom zeer
ingenomen met de toezeggingen van de bewindslieden.

Het kabinet begint als het aan Hamer ligt morgen nog met de veranderingen die
de komende tien jaar nodig zijn om de positie van werknemers sterk te
verbeteren. ‘Wij leggen ons niet bij de huidige situatie neer.’

Klik
hier voor
de volledige spreektekst van Hamer tijdens het debat. In
het dossier Verhoging
AOW-leeftijd
 vindt u alle artikelen die de afgelopen weken op deze site zijn
verschenen over het veelbesproken onderwerp.

Delen: