Antillen: doorgaan op ingeslagen weg

Antillen: doorgaan op ingeslagen weg

Door John Leerdam op 3 september 2009 Delen  

De ontmanteling van de Nederlandse Antillen moet worden voortgezet; we moeten
zowel doorgaan op de ingeslagen weg als de gemaakte afspraken nakomen. Pas aan
het eind van het proces kunnen we bepalen of CuraƧao en Sint-Maarten klaar zijn
voor hun autonome status binnen ons Koninkrijk.

De Nederlandse regering – gesteund door de voltallige Tweede Kamer – sloot in
2007 een slotakkoord over de opheffing van de Nederlandse Antillen. Nederland
gaf daarin aan met Curaçao en Sint-Maarten te willen toewerken naar een autonome
positie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, een zogeheten status aparte.

De PvdA steunt de hervorming in algemene zin. We hebben met de eilanden
afgesproken dat we bereid zijn om toe te werken naar een status aparte. In ruil
daarvoor hebben we harde garanties geëist op het gebied van bestuur,
rechtshandhaving en openbare financiën. Als Curaçao en Sint-Maarten daar niet
aan voldoen, en dat is zeer een reële mogelijkheid, kunnen ze niet autonoom
worden. Deze beslissing maakt de PvdA echter pas aan het eind van het nu lopende
wetgevingstraject, en niet als we er nog midden in zitten.

Wij kunnen ons niet vinden in de opstelling van de SP, VVD en PVV, die zich
nu alsnog tegen de hervorming lijken te keren. We moeten het hoofd koel houden.
Het stopzetten of vertragen van dit proces zou leiden tot de instandhouding van
de Nederlandse Antillen en daarmee tot de handhaving van de dubbele bestuurslaag
die voor zoveel problemen zorgt. We moeten proberen te voorkomen dat deze status
quo voortduurt en vooralsnog doorgaan met het hervormingsproces. Het is te vroeg
om deze mogelijkheid om te komen tot verbetering te laten schieten.

Saba
Ik heb begrip voor de wens van Saba om eerder uit de Nederlandse Antillen te
stappen dan aanvankelijk was gepland. Dat zou voorkomen dat Saba vlak voor de
opheffing van de Antillen nog verkiezingen voor dat land moet gaan organiseren,
met alle tijd en moeite die daarmee gepaard gaan. Voor een eilandje met 1400
inwoners is dat een hele kluif. Met deze opstelling geeft Saba vooral aan dat
het voort wil maken met de staatkundige hervorming. Voor het proces is dat op
zich een gunstig signaal.

Echter, juridisch gezien is het onmogelijk voor Saba om voortijdig uit de
Antillen te stappen. De actie van het eiland is vooral symbolisch. Eerst moet
alle wetgeving rond zijn, en daar zijn we nu nog hard mee bezig. Pas dan kan
Saba onderdeel van Nederland worden. Tot die tijd behoort het eiland tot de
Antillen en moeten ze gewoon meedoen aan het democratische proces. Dat is
misschien vervelend, maar dat is even niet anders. De hervorming is een complexe
zaak, en men moet nu even doorbijten.

Delen: