Anno 2012 is de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet meer te rechtvaardigen

Anno 2012 is de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet meer te rechtvaardigen

Door Keklik Yücel op 8 maart 2012 Delen  

De feministische strijd heeft ons veel opgeleverd maar wij zijn er nog niet. Een van de vele punten waar nog voor gestreden moet worden is het opheffen van ongegronde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen voor het verrichten van gelijke arbeid, is een Nederland onwaardig probleem dat moet worden aangepakt.

In Nederland ligt het salarisverschil tussen mannen en vrouwen zelfs hoger dan het Europese gemiddelde. Mariëtte Hamer en ik vinden dat de Sociaal-Economische Raad (SER) eindelijk afspraken moet maken over gelijke beloning van vrouwen en mannen in gelijke functies. Anno 2012 zou dat Nederland echt niet misstaan. Daarnaast dient het uurloon in typische vrouwenberoepen opnieuw objectief te worden vastgesteld (de verwachting is dat dit dan hoger wordt). De Arbeidsinspectie kan dan wat ons betreft vrij eenvoudig de naleving van gelijke beloning controleren. Last but not least kan de overheid een eigen actieve rol spelen om de loonverschillen te verkleinen.

Opheffen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen is één van de dure plichten na 100 jaar viering van de internationale vrouwendag.

In 2001 heeft Nederland bij de ondertekening van het verdrag van Lissabon zich verbonden aan het streven om de loonkloof te verkleinen. Dat streven heeft zich nog niet geuit in gewenste resultaten. In Nederland was in 2008 het gemiddelde ongecorrigeerde beloningsverschil 23,6 procent. In de Europese Unie bedroeg het gemiddelde beloningsverschil 18 procent.  In 2010 verdienden vrouwen in Nederland 81% van het brutoloon van mannen. In Europa was dat 83%. Het feit dat vrouwen in Nederland bijna een vijfde bruto minder verdienen dan mannen, is niet te rechtvaardigen.

Daarnaast is het kwalijk dat beloningsverschillen ook in de toekomst doorwerken, omdat een lager inkomen zorgt voor een lagere pensioenuitkering voor vrouwen. Het salarisverschil in Nederland is ook door het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties aangemerkt als een knelpunt. De loonkloof in Nederland tussen mannen en vrouwen voor gelijk werk is dus niet alleen onrechtvaardig, ook uit mensenrechtenoogpunt Nederland onwaardig.

Delen: