Ontheffing mogelijk voor rituele slacht

Ontheffing mogelijk voor rituele slacht

Door De Redactie op 22 juni 2011 Delen  

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben vanavond een gezamenlijk amendement
ingediend ter verbetering van het
initiatiefwetsvoorstel
onverdoofd ritueel slachten
van de Partij voor de Dieren. De vier partijen
houden vast aan een verbod op rituele slacht zonder voorafgaande bedwelming,
maar maken hierop een ontheffing mogelijk wanneer wordt aangetoond dat de dieren
niet meer lijden dan met de toegestane reguliere slachtmethoden.

De bewijslast daarvoor ligt bij de aanvrager van de ontheffing. De ontheffing
kan worden verleend door de minister. Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of
de voorgestelde slachtmethode inderdaad niet meer lijden van de dieren oplevert.

De vier partijen zijn daarmee erin geslaagd de vrijheid van godsdienst niet
onnodig in te perken zonder de doelstelling om het dierenwelzijn te verbeteren
aan te tasten.

Er komt een overgangsperiode van een jaar waarin aanvragers de tijd hebben
hun methode onafhankelijk te laten beoordelen. Daarmee wordt zowel de
mogelijkheid gecreëerd eigen bedwelmingsmethoden te ontwikkelen als ontheffing
aan te vragen voor alternatieve methoden zonder bedwelming.

Delen: