Amarantis toont falen toezicht aan en  vraagt meer van bestuurders

Amarantis toont falen toezicht aan en vraagt meer van bestuurders

Door Tanja Jadnanansing op 3 december 2012 Delen  

Het rapport over de ondergang van scholengemeenschap Amarantis levert een schokkend beeld op van mogelijke misstanden, fraude en bestuurders die zichzelf belangrijker achtten dan hun scholieren. De conclusies van de onderzoekers liegen er niet om. Daarom is het goed dat de minister een vervolgonderzoek heeft aangekondigd naar mogelijke persoonlijke bevoordeling of overmatig gebruik van middelen voor persoonlijke doeleinden.

Uit het rapport dat vandaag aan minister Jet Bussemaker werd gepresenteerd blijkt dat velen rondom de school hebben gefaald. Niet alleen de inspectie, raad van toezicht of het ministerie had beter moeten opletten, maar ook de bestuurders zelf hadden onderling hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Er waren immers genoeg signalen. Die moeten eerder worden opgepikt. Nu wordt het hele MBO in een kwaad daglicht gesteld, terwijl duizenden mensen zich iedere dag zo hard voor het beroepsonderwijs inzetten.

De inspectie moet in het vervolg beter optreden, dat is duidelijk. Ik verwacht van de minister dat ze hiervoor maatregelen neemt. Maar ik roep ook bestuurders in de publieke sector en raden van toezicht op elkaar eerder op foutief gedrag aan te spreken. Als je werkt in een publieke omgeving, zal je moeten varen op een moreel kompas. Bestuurders in het onderwijs die zichzelf verrijken ten koste van anderen, zouden strafrechtelijk moeten worden vervolgd.