Alternatieven voor dierproeven

Alternatieven voor dierproeven

Door Tjeerd van Dekken op 24 april 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid vindt dat er zo min mogelijk dierproeven moeten worden gehouden en dat er meer gekeken moet worden naar alternatieven. Helaas is het gebruik van proefdieren om geneesmiddelen op te testen nog steeds noodzakelijk. De Nederlandse Anti Dierproeven Coalitie (ADC) vraagt naar aanleiding van de Wereldproefdierendag aandacht voor het lot van proefdieren.

Wij willen dat het aantal dierproeven wordt teruggedrongen. Hierbij valt te denken aan het verminderen van wetenschappelijke dierproefonderzoeken, waarbij niet direct een medisch belang aanwezig is. Ik vraag de minister om hier werk van te maken en vooral te kijken naar andere mogelijkheden.

Daarnaast is en blijft de PvdA tegen het gebruik van proefdieren op cosmetica. Wij willen dat het verbod op verkoop van cosmetica die in het buitenland getest is op dieren in werking blijft.

Het is van groot belang om te kijken naar de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Ik ben daarom benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot Systematic Reviews. Dit zijn grondige literatuurstudies die leiden tot minder en slimmer proefdiergebruik. Het zorgt daarnaast voor een stevige onderbouwing van nut en noodzaak van dierproeven. De voordelen hiervan zijn dat de wetenschappelijke kwaliteit van proefdieronderzoek stijgt, daarnaast groeit de patiëntveiligheid en de transparantie binnen het proefdieronderzoek. Andere alternatieven zijn gestructureerde dataopslag van proefdieronderzoek en het verplichten van 3V-bevorderende financieringsvoorwaarden voor dieronderzoek dat door de overheid wordt verricht.

Over het algemeen is de verzorging van proefdieren voldoende gereguleerd, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dient kritisch toezicht te blijven houden, zowel intern als op de verzorging van proefdieren. Het aantal dieren dat vóór de proef is doodgegaan stijgt al jaren. Deze ontwikkeling heeft onze zorg en dient middels actief overheidsoptreden te worden verminderd. Tot slot is het van belang dat de EU-richtlijn Dierproeven zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd in de Europese Wetgeving. Het uitstel van de wijziging van de Wet op de dierproeven heeft inmiddels lang genoeg geduurd.

Delen: