Geen kinderen meer in de cel

Geen kinderen meer in de cel

Door Marit Maij op 29 september 2014 Delen  

Komende woensdag is het zover. Er is dan een alternatief voor asielkinderen in de cel. Voorheen werden asielkinderen die op Schiphol aankwamen in grensdetentie geplaatst om de band met de ouders vast te stellen. De PvdA is hier altijd tegenstander van geweest, omdat een kind gewoonweg niet in de cel hoort.

Sinds oktober vorig jaar vraag ik al aandacht voor het lot van deze kinderen. Ik ben dan ook erg blij dat vanaf 1 oktober kinderen die Nederland binnenkomen naar een gezinsvriendelijke locatie gaan, als de band met de ouders niet duidelijk is of en vermoedens van mensensmokkel zijn. 

Het afgelopen jaar hebben wij de staatssecretaris meerdere keren gevraagd om een oplossing, en hebben wij met hem mee gedacht over hoe een oplossing eruit kan zien. Stapje voor stapje naar een menswaardige behandeling van deze kinderen.

Op mijn verzoek zegde de staatssecretaris eind januari toe aan een oplossing te werken en met een alternatief voor kinderen in grensdetentie te komen. Dat kinderen ook niet meer in vreemdelingendetentie komen is, ook mede op aandringen van de PvdA het geval.

Aanstaande woensdag wordt het alternatief gestart. Gezinnen met kinderen worden -als dat nodig is- wel onder toezicht van de overheid geplaatst, zodat kan worden vastgesteld dat van kinderhandel geen sprake is. Andere gezinnen met kinderen gaan na screening op Schiphol meteen naar het open asielzoekerscentrum. Kinderen komen niet meer in de cel. Met deze nieuwe gezinslocaties staat het belang van het kind voorop en blijven we ze beschermen tegen de risico’s van mensenhandel. Zo werken we stapje voor stapje aan een rechtvaardiger en humaner asielbeleid.