Allerkwetsbaarsten ontzien bij strafbaar stellen illegaliteit

Allerkwetsbaarsten ontzien bij strafbaar stellen illegaliteit

Door Hans Spekman op 6 november 2013 Delen  

Internationale mensenrechten mogen nooit in het gedrang komen door het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Daarom is individueel maatwerk voor illegalen in bepaalde gevallen noodzakelijk. Net als mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst dienen extra kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die ziek zijn of slachtoffers van huiselijk geweld of eerwraak uitgezonderd te worden van de algemene maatregel die het kabinet in zijn regeerakkoord heeft aangekondigd.

Dat advies heb ik namens de overige leden van de PvdA-werkgroep aan onze Tweede Kamerfractie aangeboden. Dit advies is een nadere uitwerking van de motie die op de Politieke Ledenraad van 12 mei dit jaar door de leden is aangenomen en van de toezeggingen die Diederik Samsom eerder aan de leden heeft gedaan.

Het partijbestuur heeft de werkgroep illegaliteit en mensenhandel in het voorjaar in het leven geroepen na een discussie binnen en buiten de partij over de aangekondigde kabinetsmaatregel om illegaal verblijf voortaan als overtreding aan te merken. In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel heeft de werkgroep nu een advies uitgebracht.

Met dit advies vijlen wij de scherpe kantjes van het kabinetsbeleid. Zo bepleiten wij uitzonderingen voor specifieke groepen, omdat zij anders onvoldoende beschermd zijn. Ook vinden wij dat iedereen, of iemand nu legaal of illegaal in ons land is, altijd toegang moet hebben tot medische zorg en dat kinderen van illegalen ongestoord naar school mogen om hun opleiding af te maken. Dat is immers een universeel recht. Hulpverleners en onderwijsinstellingen mogen daarbij nooit gehinderd worden. We adviseren ook ervoor te zorgen dat de bestrijding van mensenhandel, een ander speerpunt van deze regering, niet in de knel komt door het strafbaarstellen van illegaal verblijf in ons land. Daarvoor dragen we in ons advies een reeks verbeteringen aan. We adviseren de fractie ook met een initiatiefwet te komen om mensenhandel een halt toe te roepen.

De werkgroep heeft met dit advies de politieke realiteit van het regeerakkoord als uitgangspunt genomen. De waarborgen die wij nu adviseren moeten leiden tot een juiste uitvoering van die maatregel en daarmee een humaner asielbeleid. Het is nu aan de fractie om hiermee aan de slag te gaan.

Lees het gehele advies hier:

Advies werkgroep illegaliteit en mensenhandel (pdf) >
Advies werkgroep illegaliteit en mensenhandel (html) >