Alle zeilen bijzetten om geweld tegen vrouwen terug te dringen

Alle zeilen bijzetten om geweld tegen vrouwen terug te dringen

Door Marith Volp op 1 augustus 2014 Delen  

Nog steeds ervaren 13 miljoen vrouwen fysiek geweld en nog 3,7 miljoen vrouwen jaarlijks seksueel geweld in de Europese Unie. Zo is één op de drie vrouwen sinds haar 15e jaar met geweld in aanraking gekomen, en is één op de 20 vrouwen ooit verkracht. Die cijfers zijn schokkend. En betekenen dat iedereen tenminste één slachtoffer persoonlijk moet kennen.

Maar heel vaak kennen we de slachtoffers niet. Maar een klein deel van de slachtoffers doet aangifte en zoekt hulp. Omdat de daders vaak nog in de buurt zijn, uit angst of uit schaamte. Met alle gevolgen van dien: hulp kan niet worden geboden en de daders gaan vrijuit.

Aan deze grove schending van mensenrechten moeten we zo snel mogelijk een einde maken. Daarom was ik in mei namens de Tweede Kamer aanwezig bij een Brusselse conferentie over dit onderwerp. Aanleiding was een baanbrekend onderzoek van de EU onder 42000 vrouwen in 28 lidstaten. Ook kwam de Istanbulconventie ter sprake, die vandaag in werking treedt. Getekend door 23 lidstaten, waaronder Nederland. Daarin zijn vergaande afspraken gemaakt op het gebied van preventie, bescherming, vervolging, wetgeving en monitoring.

Met de Istanbulconventie zetten we een noodzakelijke eerste stap. Nu is het zaak de gemaakte afspraken zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. Wat mij betreft zet Nederland nog dit najaar concreet stappen om dat te bereiken. Te beginnen bij snelle ratificatie.

Geweld in relaties van afhankelijkheid is afschuwelijk en nog altijd wijdverspreid. Ook Nederland moet alle zeilen bijzetten om deze misstand terug te dringen. Daar ga ik mij sterk voor maken.