Alle kinderen hebben recht op onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs
 Foto Wikipedia / Ranveig

Door Loes Ypma op 30 juni 2015 Delen  

De PvdA wil dat er meer ruimte komt voor onderwijs op maat en dat scholen en samenwerkingsverbanden het budget flexibel gaan inzetten zodat kinderen die nu nog thuiszitten weer onderwijs kunnen krijgen. Op dit moment zitten 16.000 kinderen thuis. Ze kunnen en willen wel leren, maar er is voor hen geen geschikt onderwijs. Door samen te werken, kunnen ook deze kinderen passend onderwijs krijgen. En dat vind ik ontzettend belangrijk, want alle kinderen hebben recht op onderwijs en moeten de kans krijgen te leren en te spelen met andere kinderen.

Ik kom scholen tegen die hun best doen, maar door regelgeving, onduidelijkheid en slechte aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de mogelijkheden van leerlingen, gaat het niet altijd goed. Ook zie ik nog te vaak dat scholen niet kunnen inspelen op de individuele behoeftes die deze kinderen hebben. De PvdA trekt zich dat aan en wil dat het anders gaat.

Hoewel scholen geld krijgen voor deze leerlingen en regionale samenwerkingsverbanden ook nu al voor verbeteringen zorgen, werkt het nog niet voor alle leerlingen die thuis zitten. Om onderwijs ook voor die kinderen toegankelijk te maken, wil de PvdA dat er meer ruimte komt voor flexibiliteit. Als ouders, scholen, en andere betrokken partijen beter samenwerken, is er een hoop mogelijk.

Daarom vraag ik de staatssecretaris vandaag om het geld dat beschikbaar is voor deze kinderen ook te kunnen investeren in maatwerk oplossingen die specifiek gericht zijn op de behoeftes van deze kinderen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: Denk bijvoorbeeld aan individuele begeleiding van studenten, of een specialistische school in een andere regio dan waar de scholier woont.

Voor de PvdA is het kraakhelder: in een fatsoenlijk land heeft ieder kind recht op onderwijs. Het liefst krijg je dat onderwijs gewoon op school, zodat je daar kunt leren en spelen met leeftijdsgenootjes, met zo nodig oplossingen die gericht zijn op de behoeftes van de scholier die speciale ondersteuning nodig heeft. Wanneer dat niet mogelijk is, moet er ruimte zijn voor alternatieven waarbij je garandeert dat het onderwijs van voortreffelijke kwaliteit is.

Ik heb het kabinet al eerder opgeroepen met een oplossing te komen, omdat de PvdA wil dat ook de kinderen die nu nog thuis zitten onderwijs krijgen. Als we scholen en ouders de mogelijkheid geven het leerling-budget op een andere, flexibele manier in te zetten, geven we de 16.000 thuiszitters meer mogelijkheden om onderwijs op maat te organiseren. Ik blijf strijden voor deze kinderen, zodat we hen net als alle andere kinderen een eerlijke kans bieden op een mooie toekomst.