Algemeen pensioenfonds stap in de goede richting

Algemeen pensioenfonds stap in de goede richting

Algemeen pensioenfonds stap in de goede richting
Foto Flickr / PvdA

Door André Postema op 24 december 2015 Delen  

De pensioensector is de afgelopen jaren in alle opzichten volop in beweging. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het belang van deelnemers voorop. Dat belang is, met de financieel-economische crisis van de afgelopen jaren én de zeer lage rentestand, behoorlijk aangetast. Veel pensioengerechtigden zagen hun pensioenen jaar naar jaar niet geïndexeerd en er zijn zelfs fondsen die hun uitkering hebben moeten korten. Een herbezinning op ons stelsel is dan ook dringend geboden.

Deze week boog de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat de komst van algemene pensioenfondsen mogelijk maakt. Dergelijke algemene pensioenfondsen zijn niet exclusief verbonden aan één bedrijf, één sector of één beroepsgroep, maar kunnen juist het beheer van meerdere fondsen tegelijkertijd verzorgen. Op deze wijze wordt ruimte geboden voor professionele opschaling van pensioenbeheer. Dat is een goede zaak.

Tegelijkertijd constateert de Partij van de Arbeid dat verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zich nog niet kunnen verbinden aan een algemeen pensioenfonds. Dat vinden we een gemiste kans is. Dergelijke fondsen bedienen een groot deel van de Nederlandse pensioendeelnemers. Roos Vermeij heeft dat vanuit de Tweede Kamerfractie met een amendement proberen recht te zetten, maar daar blijkt meer tijd voor nodig. Tijdens het debat met de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma ons toegezegd dat zij zo snel mogelijk met aanvullende wetgeving zal komen om dit alsnog mogelijk te maken.

Een ander punt waar we ons hard voor hebben gemaakt betreft het waarborgen van een gelijk speelveld voor de pensioenfondsen en hun beheerders. Nu is het nog zo dat sommige fondsen wel en andere geen btw moeten betalen. Dat is de deelnemers van deze fondsen niet uit te leggen. Op aandringen van de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd nader onderzoek naar deze ongewenste situatie te doen. We zullen bewaken dat dit daadwerkelijk tot iets gaat leiden.

Met de komst van het algemeen pensioenfonds zijn de problemen in de pensioenwereld nog niet opgelost. Het is niettemin weer een stap in de goede richting. Dit moet in 2016 een vervolg krijgen, startend met een door de PvdA aangevraagd debat over de rekenrente.