Al ruim 60 jaar op de barricaden voor de sociaaldemocratie

Al ruim 60 jaar op de barricaden voor de sociaaldemocratie

Al ruim 60 jaar op de barricaden voor de sociaaldemocratie

Door De Redactie op 31 januari 2014 Delen  

Jaap Coerse en Dineke van Gemert zijn al 60 jaar gelukkig getrouwd Ć©n actieve en betrokken leden van de Partij van de Arbeid. Binnen en buiten de partij zetten ze zich in voor volksgezondheid, sociale woningbouw en ouderen.

Naast zijn baan als architect was Jaap onder andere actief in werkgroepen, lokale partijbesturen en als raadslid in Aalsmeer en Amsterdam Zuid Oost. Op 31 oktober kreeg hij erkenning voor zijn vele jaren inzet voor de samenleving: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ‘Nog steeds zijn we congresafgevaardigden en zijn we actief bij de Werkgroep Patiënt Centraal. In februari gaan we weer op pad naar Den Haag.’

Sinds 1954 zijn Jaap en Dinie lid van de PvdA. ‘Maar we waren al vanaf 1946 lid van de toenmalige jongerenorganisatie van de PvdA, Nieuwe Koers’, zegt Jaap. ‘Na mijn studie werden we actief bij de PvdA in Aalsmeer.’ Na tien jaar actief lidmaatschap werd Jaap bestuurslid van de PvdA Aalsmeer, en twee jaar later werd hij verkozen tot gemeenteraadslid. Hier werd hij woordvoerder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waar zijn expertise als bouwkundige goed van pas kwam. ‘In 1966 werd ik gevraagd of ik lid wilde worden van het gewestelijk bestuur van Noord-Holland. Dat was een roerige periode binnen de partij, met de oprichting van de D66.’

Waar Jaap en Dinie ook naartoe verhuisden, ze bleven zich actief inzetten voor de samenleving en de partij. ‘Toen ik naar Amsterdam verhuisde viel ik met mijn neus in de boter’, zegt Jaap. ‘Ze vroegen me na een jaar of ik bestuurslid wilde worden van gewest Amsterdam. Hier heb ik me ingezet voor huisvesting.’ Binnen zijn werk als architect en zijn werk voor de partij is Jaap actief geweest voor betere arbeidsomstandigheden.

Jaap en Dinie zetten zich binnen en buiten de PvdA al decennia lang in voor volksgezondheid, sociale woningbouw en ouderen. Jaap: ‘Hier ben ik eigenlijk door mijn werk betrokken bij geraakt. In Aalsmeer ontwierp ik mijn eerste bejaardentehuis, waardoor ik geïnteresseerd raakte in ouderenbeleid. In Amsterdam hebben we toentertijd speciale bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd die overdag plaatsvonden, omdat ze ’s avonds niet naar vergaderingen konden komen.’

Jaap nam samen met anderen het initiatief voor de stichting dienstverlening ouderen, de voorloper van de huidige Wmo. Daarnaast is Jaap ook voorzitter geweest van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de grootste belangenorganisatie voor ouderen. Nog altijd is hij voorzitter van een seniorengroep in Leeuwarden.

De visie die zij hebben op ouderenbeleid is activerend en mobiliserend: uitgaan van wat mensen kunnen en niet van wat ze niet meer kunnen. Zelf reizen ze nog altijd het hele land af voor PvdA-congressen ondanks de fysieke beperkingen die ouderdom met zich mee kan brengen. Ook bij het congres op 15 en 16 februari in Breda zijn Jaap en Dinie uiteraard van de partij.

Delen: