Akkoord bankenunie cruciale stap richting herstel

Akkoord bankenunie cruciale stap richting herstel

Door Henk Nijboer op 21 maart 2014 Delen  

De PvdA is trots op het akkoord dat Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem deze week heeft gesloten met het Europees Parlement over de vormgeving van de Europese bankenunie. De bankenunie is een essentieel middel om de crisis achter ons te laten. Alleen door risico’s Europees te delen voorkomen we dat zieke banken landen meenemen in hun ondergang, kunnen we streng toezicht houden op een sector die grensoverschrijdend opereert en zorgen we dat de rekening van zieke banken komt te liggen waar die hoort: bij beleggers, niet bij belastingbetalers.

Voor de PvdA staat voorop dat de rekening van omvallende banken consequent en zo snel mogelijk bij aandeelhouders en beleggers moet worden gelegd. Om daarvoor te zorgen is een Europees fonds nodig dat gefinancierd wordt door banken zelf en waarop een beroep kan worden gedaan als het aanslaan van aandeel- en obligatiehouders niet voldoende is. Met dit akkoord in graniet gebeiteld komen te staan dat beleggers en niet belastingbetalers de rekening van bankfalen betalen. HIermee is een belangrijke stap gezet om de verstikkende omhelzing tussen landen en banken te doorbreken.

In dit akkoord tussen lidstaten en het Europees Parlement is verder afgesproken dat omvallende banken sneller, eenvoudiger en beter kunnen worden afgewikkeld. Dat is cruciaal, want we hebben met de crisis gezien dat als er een bank dreigt failliet te gaan er snel gehandeld moet kunnen worden. Daarbij zorgt dit akkoord ervoor dat het Europese fonds sneller wordt gevuld door banken, waardoor de kans dat de rekening van een failliete bank bij de belastingbetaler terechtkomt nog sneller afneemt.

De ontwikkeling van de bankenunie is hiermee nog niet afgerond. Niemand wil een unie van zieke banken. Nederlandse banken moeten niet opdraaien voor slechte Spaanse leningen. Daarom zijn wij voor de nietsontziende doorlichting van de bankbalansen door de Europese Centrale Bank (ECB) die dit najaar gaat plaatsvinden. Maar deze doorlichting kan alleen geloofwaardig en goed gebeuren als de medicijndoos voor zieke banken ook direct klaarstaat. Daarom moet duidelijk zijn wie de rekening van zieke banken betaalt: niet de belastingbetaler, maar de belegger. Met dit akkoord is dat gelukt.