Afghanistan

Afghanistan

Door De Redactie op 13 februari 2010 Delen  

De afgelopen week is er veel aandacht geweest voor de missie in Uruzgan en
over de brief van de Navo. Vrijdag is er naar aanleiding daarvan een verklaring
uitgegeven door de ministerraad. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de PvdA,
noch fractie noch bewindspersonen, zich ooit heeft gecommitteerd aan het verzoek
zoals deze door de Navo is gedaan. Nederland heeft dus niet om die brief kunnen
vragen noch heeft de Navo die brief kunnen sturen in de veronderstelling dat de
PvdA zou instemmen. Precies zoals Wouter Bos steeds heeft gezegd.

Er ligt een kabinetsbesluit uit 2007 waarin is vastgelegd dat de Nederlandse
bijdrage aan de militaire missie in Uruzgan in december 2010 hoe dan ook ten
einde komt. Daar houden we aan vast. We zijn wel bereid om naar opties te kijken
om bijvoorbeeld onze inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
voort te zetten, politie te trainen in Afghanistan of onze F16’s te laten staan.
Dat laat onverlet dat de huidige missie eindigt.

Defensie heeft duidelijkheid nodig en daarom is het noodzakelijk zo spoedig
mogelijk een besluit te nemen daarover.

Delen: