Actieplan ‘Wonen met Zorg’

Actieplan ‘Wonen met Zorg’

Door Jacques Monasch op 3 oktober 2013 Delen  

Elk jaar moeten 44.000 woningen worden aangepast vanwege de vergrijzing en de grotere vraag naar zorg. De Partij van de Arbeid wil daarom dat minister Blok en staatssecretaris Van Rijn met een actieplan komen om in de stijgende behoefte aan woonruimte voor mensen die zorg nodig hebben te voorzien.

Zo kunnen mensen ondanks hun grotere zorgbehoefte langer in hun eigen huis blijven wonen. Om die reden moeten vele woningen worden aangepast naargelang de specifieke behoeften van onze ouderen en anderen die zorg nodig hebben. Ook zullen er nieuwe woningen voor deze groepen moeten worden gebouwd.

De PvdA roept het kabinet op meer ambitie te tonen en initiatief te nemen. We kunnen deze belangrijke taak niet alleen aan de zorgindustrie en de markt overlaten. Eerder stelde het kabinet een ‘actieplan studentenhuisvesting’ op. Met resultaat. Dat is nu ook nodig met de stijgende vraag naar aangepaste woningen en woonvormen. Daartoe moet het kabinet zo snel mogelijk met gemeenten, zorgaanbieders, corporaties en andere vastgoedpartijen om tafel gaan en een actieplan ‘Wonen met Zorg’ opstellen.

In dat plan wil de PvdA regelen dat er zoveel mogelijk kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden in steden, wijken en dorpen komen. Ook willen we een einde maken aan grote, anonieme wooncomplexen voor ouderen en zal de gemeente een sterkere positie moeten krijgen ten opzichte van de zorgaanbieders. Gemeenten moeten veel meer regie hebben over de bouw en aanpassing van woningen voor ouderen. Budgetten voor zorg en wonen moeten wat de PvdA betreft niet meer gescheiden blijven, maar in één pot zodat het geld gericht kan worden ingezet. Zorgaanbieders moeten hun plannen ten slotte verplicht aanbieden bij de betreffende gemeente.

Voorwaarde voor de PvdA is dat de betaalbaarheid van aangepaste woningen duidelijk wordt afgebakend in het nieuwe Woningwaarderingstelsel.