Actieplan tegen wachttijd huurwoning

Actieplan tegen wachttijd huurwoning

Door Jacques Monasch op 22 augustus 2012 Delen  

Vandaag presenteert de Partij van de Arbeid een actieplan (pdf) om de wachttijd voor een huurwoning te verminderen. In veel gemeenten zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen de laatste jaren flink gestegen. Helaas wordt dit met de plannen van het kabinet-Rutte en de Kunduz-partijen alleen maar erger.

De PvdA staat voor een aanpak die mensen weer een reëel en eerlijk perspectief op de woningmarkt biedt.

Zo draaien we de kabinetsmaatregel van de Donnerpunten terug. Deze maatregel zorgt voor een huurverhoging van 120 euro als mensen besluiten te verhuizen en draagt daardoor bij aan de verstopping van de woningmarkt.

Door 25.000 starterleningen te verstrekken en de hypotheekrenteaftrek te hervormen trekken we de koopmarkt vlot. Op die manier gaan meer mensen verhuizen, wat een positief effect heeft op de beschikbaarheid van goedkopere huurwoningen.

De PvdA wil ook meer woningen creëren door het ombouwen van leegstaande kantoren te stimuleren. Ook moeten corporaties meer financiële ruimte krijgen zodat ze kunnen investeren in nieuwe woningen. Die ruimte creëren we door van scheefwoners extra huur te vragen en corporaties te laten schatkistbankieren.

Met deze maatregelen bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt en wordt de wachttijd voor een huurwoning aangepakt.

Klik hier om het hele plan te lezen.