Actieplan tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing

Actieplan tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing

Door John Kerstens op 2 mei 2013 Delen  

Dezelfde dag dat tussen kabinet en sociale partners (vakbonden en werkgevers) onlangs een sociaal akkoord werd gesloten, publiceerde minister Lodewijk Asscher een actieplan tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij de inzet van buitenlandse werknemers.  Daarmee maakte hij werk van de eerste twee moties die ik na mijn entree in de Kamer indiende.

Dat deed ik afgelopen december bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik vroeg de Minister toen om vóór 1 mei van dit jaar (de dag van de Arbeid tenslotte) te komen met een plan om grensoverschrijdende arbeid in goede banen te leiden, onder meer door schijnconstructies aan te pakken, nauwer met vakbonden samen te werken en extra arbeidsinspecteurs in te zetten.

Als oud-voorzitter van FNV Bouw, en van de ‘bouwpoot’ van de Europese vakbeweging, heb ik van nabij meegemaakt hoe het bij één Europa horende vrij verkeer van werknemers wordt misbruikt en hoe collega’s (of ze nu bijvoorbeeld uit Polen komen, of uit Nederland) daar de dupe van zijn. Omdat ze niet krijgen waar ze recht op hebben of omdat ze als gevolg daarvan ‘uit de markt geprijsd worden’ en niet (meer) aan de bak komen. Een kwalijke zaak. Voor de werknemers in kwestie. Voor goedwillende bedrijven die last hebben van de zo veroorzaakte oneerlijke concurrentie. Voor de samenleving als geheel. En voor het toch al zo broze draagvlak onder Europa.

Stuk voor stuk redenen dus om echt invulling te geven aan de zowel in Europa als hier bijvoorbeeld in cao’s gemaakte afspraak over ‘gelijk loon voor gelijk werk’; zeker tegen de achtergrond van het opengaan van onze grenzen voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2014.

Dat gebeurt door in te zetten op het tegengaan van allerlei constructies die geen ander doel hebben dan over de rug van mensen geld te verdienen: ‘Cyprus-routes’, ‘Polen-constructies’, schijnzelfstandigheid en wat al niet meer. Op mijn verzoek worden ze aangepakt. Omdat ze soms regelrecht onwettig zijn, maar vooral omdat ze onwenselijke gevolgen hebben. Leiden tot uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt. Op mijn verzoek wordt ook paal en perk gesteld aan foute uitzendbureaus. Uitzendbureaus waarvan mensen soms niet alleen afhankelijk zijn voor hun boterham, maar ook voor het dak boven hun hoofd.

Ik ben blij dat het door mij gevraagde actieplan er ligt. Het is nu zaak er ook echt mee aan de slag te gaan. Ervoor te zorgen dat het niet bij woorden blijft. De PvdA-fractie zal daar uiteraard bovenop blijven zitten en zo nodig aan de bel trekken.