Actieplan tegen jeugdwerkloosheid

Actieplan tegen jeugdwerkloosheid

Door Mariëtte Hamer op 17 juli 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid pleit voor een algemeen actieplan tegen jeugdwerkloosheid naar succesvol Fins en Zweeds voorbeeld. De dramatische stijging van de werkloosheid onder allochtone jongeren in Nederland toont de noodzaak van zo’n plan eens te meer aan. Ik reken erop dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actie onderneemt, nadat eerder deze maand al is becijferd dat de jeugdwerkloosheid in Nederland sterker stijgt dan in buurlanden Duitsland en België, waar deze zelfs daalt.

De sterk stijgende werkloosheid onder de allochtone bevolking is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien steeds meer jongere allochtonen aan het werk willen maar zelfs hoogopgeleide allochtone jongeren vijfmaal vaker werkloos blijven dan autochtone hoogopgeleide jongeren.

Mijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1. Kent u het recente onderzoek van de ILO waaruit blijkt dat de jeugdwerkloosheid in Nederland sterker stijgt dan in de omliggende landen Duitsland en België, waar de jeugdwerkloosheid zelfs daalt?* Wat is uw verklaring hiervoor?

2. Deelt u de opvatting van de PvdA-fractie dat vooral ook de jeugdwerkloosheid onder de allochtone bevolking van 29% moet worden aangepakt (tegenover 9% onder autochtone jongeren), omdat anders een ‘verloren tweede generatie’ ontstaat, terwijl die beter is opgeleid dan de eerste generatie?** Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de opvatting van de PvdA-fractie dat de dramatische stijging van de allochtone jeugdwerkloosheid met 7%-punt in het afgelopen jaar (tegenover 1%-punt onder autochtone jongeren) zorgwekkend is, aangezien steeds meer jongere allochtonen aan het werk willen maar zelfs hoogopgeleide allochtone jongeren vijfmaal vaker werkloosheid blijven dan autochtone hoogopgeleide jongeren? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de opvatting van de PvdA-fractie dat er algemeen actieplan tegen jeugdwerkloosheid moet komen, gebaseerd op de effectieve Finse en Zweedse aanpak waar jeugdwerklozen worden gecoacht, begeleid in de zoektocht naar werk en een scholingsaanbod ontvangen, zoals de ILO aanbeveelt? Zo nee, waarom bent u niet bereid beleidsvoorbeelden met successcores van 80% en 46% over te nemen in uw arbeidsmarktbeleid?

5. Wat doet de regering om de allochtone beroepsbevolking voor te bereiden op werk in de zorg- en industriesector, in de ogen van het UWV de aankomende jaren de banenmotor voor de allochtone bevolking, zodat de Nederlandse economie profiteert van dit onbenutte arbeidspotentieel?

* ILO. Eurozone Job Crisis: Trends and Policy Responses. 10 juli 2012.
** Forum Monitor. Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2012,16 juli 2012.

Delen: