Stop uitbuiten Oost-Europese werknemers

Stop uitbuiten Oost-Europese werknemers

Door Hans Spekman op 24 februari 2011 Delen  

Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn tienduizenden arbeidskrachten actief uit Midden- en Oost-Europa. Vaak worden zij slachtoffer van uitbuiting. Dat leidt tot onmenselijke situaties en oneerlijke concurrentie voor Nederlandse werknemers. Dit moet en kan eerlijker. Ik heb een actieplan (pdf) opgesteld met voorstellen die moeten leiden tot betere arbeidsomstandigheden voor arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. De meeste Oost-Europese werknemers zijn volledig afhankelijk van het uitzendbureau waarvoor ze werken. Malafide uitzendbureaus en hun malafide afnemers buiten deze afhankelijkheidsrelatie uit. Wij willen hier een einde aan maken.

Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers

 

De PvdA wil hoge boetes voor forse overtredingen. Een bestuurlijke boete van slechts een paar duizend euro is een lachertje voor malafide uitzendbureaus en hun afnemers. We moeten de boetes flink verhogen. Ook pleit de PvdA voor verplichte certificering voor uitzendbureaus, met strenge normen. Om oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse en Poolse werknemers tegen te gaan wil de PvdA afnemers verplichten tenminste het CAO-loon te betalen in plaats van het minimumloon.

Door extra arbeidsinspecteurs in de zetten wil de PvdA de pakkans van malafide bedrijven vergroten.

Verder willen we de tewerkstellingvergunningplicht laten uitbreiden voor Bulgaarse en Roemeense werknemers. Roemeense en Bulgaarse bedrijven kunnen hun werknemers zonder tewerkstellingvergunning in Nederland laten werken. Daar moet een eind aan komen. In de ons omringende landen moeten deze werknemers wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen en dit is geoorloofd onder Europees recht.

Veel nieuwe arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa bieden zichzelf tegen spottarieven aan als zzp’er. Vaak ver beneden het minimumloon. De PvdA wil dat dit stopt. Wij roepen de sociale partners in de sectoren waar deze problemen spelen op om voor de zomer maatregelen te nemen. Zo niet, dan willen we minimumtarieven invoeren voor zzp’ers, te beginnen bij de sectoren met de grootste problemen. Het misbruiken van de zzp-constructie om het minimumloon te omzeilen moet stoppen. Nederlandse werknemers die een normaal loon willen voor hun werk, maken zo geen schijn van kans meer op de arbeidsmarkt.

EU-burgers kunnen niet verplicht worden tot inburgering. De PvdA wil daarom de leerplicht verbreden, zodat ook volwassen immigranten uit EU-landen er onder kunnen vallen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders met schoolgaande kinderen worden verplicht Nederlands te leren en een inburgeringscursus te volgen. De coalitie van CDA, VVD en PVV maakt de naĆÆeve fout te beweren dat deze mensen wel weer terug gaan. Het zou een historische vergissing zijn de Oost-Europeanen niet te laten inburgeren.

Verder pleit de PvdA voor verplichte inschrijving in het bevolkingsregister en een harde aanpak voor huisjesmelkers.