Actieplan aanpak geweld in zorg

Actieplan aanpak geweld in zorg

Door Attje Kuiken op 26 augustus 2011 Delen  

Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden worden het slachtoffer van
patiƫnten of familieleden die overlast veroorzaken, intimideren of gewelddadig
worden. Ruim 34 procent van de zorgmedewerkers geeft aan in 2010 wel eens
bedreigd te zijn met geweld. Om dit geweld te stoppen en mensen veilig te laten
werken zijn er stevige maatregelen nodig. De PvdA heeft daarom een plan
opgesteld van zeven maatregelen om geweld tegen werknemers in de zorg aan te
pakken.

1. Training
Alle zorgverleners moetenworden getraind in het voorkomen van geweld.

2. Registratie
Als geweld zich voordoet moet dit ook worden geregistreerd zodat we weten wie
zich schuldig maakt aan geweld en hoe vaak het voorkomt.

3. Schade verhalen
Geweld mag niet lonen daarom moet er altijd aangifte worden gedaan en de schade
verhaald op de daders.

4. Anoniem aangifte doen
Er moet ook altijd anoniem aangifte kan worden gedaan op het adres van de
zorginstelling en op personeelsnummer. Hiervoor moeten richtlijnen komen voor
het OM.

5. Wie niet wil luisteren moet voelen
Vooral onder de invloed van drank en/of drugs gaan mensen agressief gedrag
veroorzaken. Mensen die willens en wetens keer op keer door drank- of
drugsmisbruik worden opgenomen en daardoor gewelddadig zijn moeten zelf voor
(een deel van) de kosten opdraaien.

6. Staking van dienstverlening
Wanneer mensen bewust en vaker geweld gebruiken moet de zorg hun ontzegd kunnen
worden.

7. Werkgever aansprakelijk
Veilig werken is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.
Werkgevers die onvoldoende maatregelen nemen om hun medewerkers veilig te laten
werken moeten een boete krijgen.