Actie vereist tegen antihomowetgeving tijdens Spelen

Actie vereist tegen antihomowetgeving tijdens Spelen

Door Keklik Yücel op 2 augustus 2013 Delen  

De recente uitspraken van de Russische minister van Sport zijn ons een doorn in het oog, te meer het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eerder deze week schijnbaar nog de garantie kreeg dat sporters en bezoekers tijdens de Olympische Spelen in Sotjsi niet hoeven te vrezen voor de Russische antihomowetgeving. Het eventuele handhaven van de omstreden wet tijdens de Spelen druist lijnrecht in tegen de fundamentele principes van de Olympische gedachte. Mijn collega Tjeerd van Dekken en ik hebben ministers Bussemaker en Schippers gevraagd om snel actie te ondernemen.

Voor technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is het uitgesloten dat de antihomowet tijdens de Spelen in Sotjsi van kracht blijft. Daar is volgens hem geen discussie over mogelijk en dat is ons uit het hart gegrepen. We gaan ervan uit dat de ministers bereid zijn om in aanvulling op de uitspraken van Hendriks een krachtig signaal van afkeuring af te geven. Hopelijk zien zij kans de uitspraken van de Russische minister op Europees niveau aan te kaarten.

Laat er geen misverstand over bestaan dat we de Russische antihomowetgeving vanaf dag één verafschuwen. Voor, tijdens en na de Spelen, we zullen actie blijven voeren tot deze neerbuigende wetgeving van tafel is en Russische homoseksuelen ook in eigen land zorgeloos kunnen zijn wie ze zijn. Homorechten zijn mensenrechten!

Zaterdag varen we mee met de traditionele botenparade van Amsterdam Gay Pride 2013. Tijdens deze Canal Parade vragen we aandacht voor de strijd die de homo-activisten voeren voor acceptatie in Rusland.

Onze vragen aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht “Antihomowet geldt wel tijdens Spelen”?

2. Hoe oordeelt u over de uitspraken van de Russische minister voor sport, Vitali Moetko, inzake de handhaving van de antihomowet in Rusland tijdens de Olympische Spelen van Sotsji in 2014?

3. Hoe rijmt u de uitspraken van het NOC*NSF betreffende eerder door de Russen afgegeven garanties aan het IOC hierover, met de recente uitspraken van de Russische minister voor sport?

4. Bent u het eens met de stelling dat de eventuele handhaving van de antihomowet tijdens de Olympische spelen in Soltjsi lijnrecht ingaat tegen de fundamentele principes van de Olympische gedachte zoals die zijn verwoord in het Olympic charter van 8 juli 2011 ? 3) Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om het NOC*NSF op te roepen een krachtig signaal van afkeuring, in aanvulling op de reactie van de technische directeur van het NOC*NSF in de Volkskrant, over deze uitspraken uit te doen gaan? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om het NOC*NSF op te roepen nogmaals in contact te treden met het IOC over de recente uitspraken van de Russische minister voor sport? Zo nee, waarom niet?

7. Ziet u kans om, al dan niet in samenspraak met de minister van Buitenlandse Zaken, deze uitspraken aan te kaarten op Europees niveau? Zo nee, waarom niet?

8. Welke maatregelen ziet u voor zich om de veiligheid van de Nederlandse sporters, die door deze wet zouden kunnen worden geraakt, tijdens de Olympische Spelen te garanderen?