Regering moet zich tegen verhuiscircus Europa keren

Regering moet zich tegen verhuiscircus Europa keren

Door Nebahat Albayrak op 8 september 2011 Delen  

Het moet afgelopen zijn met het geldverslindende verhuiscircus van het
Europees Parlement (EP) van Brussel naar Straatsburg. Het EP
heeft
eerder dit jaar besloten
minder te vergaderen in de Franse stad, maar
Frankrijk en Luxemburg liggen dwars. Onze Europarlementariër
Judith Merkies en ik roepen de Nederlandse
regering de kant van het EP te kiezen.

Het Europees Parlement besloot in maart om zowel in 2012 als in 2013 twee
plenaire zittingen in Straatsburg in één en dezelfde week te houden, zodat er
een keer per jaar minder gereisd hoeft te worden. Dat levert een besparing op
van circa 10 miljoen euro en ook van circa 1500 ton kooldioxide-uitstoot. De
Franse regering is het hier niet mee eens en is naar het Europees Hof van
Justitie gestapt om vernietiging van dit besluit te vragen. Luxemburg heeft zich
daarbij aangesloten.

Judith en ik roepen de Nederlandse regering op de kant van het EP te kiezen.
Immers, ook VVD en CDA hebben tijdens verkiezingscampagnes altijd gepleit om het
EP niet langer op twee plaatsen te laten vergaderen. Toch weigerde het kabinet
eerder hierover een standpunt in te nemen. Ik verzoek de regering vandaag in een
motie zich te voegen in het geding bij het Europees Hof van Justitie om daar het
besluit van het EP te verdedigen.