Actie minister vereist voor werknemers Abbott in Weesp

Actie minister vereist voor werknemers Abbott in Weesp

Door Mariëtte Hamer op 27 september 2010 Delen  

Ik heb vandaag in Weesp gesproken met de vakbonden en de ondernemingsraad van
het farmaceutische bedrijf Abbott. Ik vind dat de minister snel om de tafel moet
gaan zitten met de directie van het Amerikaanse bedrijf om ervoor te zorgen dat
zo veel mogelijk kennis en banen voor het personeel in Weesp behouden blijven.
Maar liefst vijfhonderd banen
staan
op de tocht
.

Er is een duidelijke parallel met
de
situatie bij MSD in Oss
: het bedrijf wordt overgenomen met mooie beloftes,
de waardevolle elementen worden uit het bedrijf gehaald en de werknemers hebben
het nakijken. Het is een schadelijke vorm van kortetermijndenken, waarbij
winstbejag prevaleert boven het besef dat een grote onderneming ook een
belangrijke maatschappelijke positie inneemt.

De vestiging van Abbott in Weesp is onder meer gespecialiseerd in het
ontwikkelen van medicijnen tegen ouderdomsziekten als Parkinson en Alzheimer.
Het onderzoek daarnaar in Nederland dreigt nu stopgezet te worden. Dat is weer
een klap voor onze kenniseconomie. Daarom pleiten wij voor een nieuwe, moderne
industriepolitiek die bijvoorbeeld de kennis die we in Nederland in
verschillende sectoren hebben op universiteiten en bedrijven bundelt.

Ik ga ervan uit dat het bedrijf met een deugdelijke financieel economische
onderbouwing zal komen voor de voorgenomen maatregelen. Dat hoort zo in
Nederland en anders kan de ondernemingsraad haar werk ook niet doen. Verder
reken ik erop dat Abbott meewerkt aan de ontwikkeling van een ‘Life Science
Park’. Hierover zullen de landelijke, lokale en regionale overheden met het
bedrijf maar ook met betrokken universiteiten in gesprek moeten treden.

Delen: