Achterstallige studieschuld terugvorderen om te investeren

Achterstallige studieschuld terugvorderen om te investeren

Door Mohammed Mohandis op 18 juli 2013 Delen  

Omdat veel oud-studenten die veelal in het buitenland wonen nog een studieschuld hebben uitstaan die ze al lang hadden moeten aflossen, heb ik de Minister van Onderwijs eerder gevraagd om deze schulden effectief te gaan terugvorderen. Ik ben blij dat ze hiermee voortvarend van start is gegaan. Dit geld kunnen we goed gebruiken om weer in het onderwijs te investeren.

Een groep van ongeveer 30.000 oud-studenten heeft nog een studieschuld uitstaan, die zij eigenlijk al hadden moeten afbetalen. In totaal hebben we het over ruim 83 miljoen euro aan schulden. Omdat een betrouwbaar woonadres ontbreekt – vaak wonen zij in het buitenland – is het lastig om deze schulden te innen. Ik vind dat zij, net als alle andere studenten, gewoon hun studieschuld moeten terugbetalen.

Daarom heb ik de minister aangespoord om aanvullende machtsmiddelen te scheppen om zo de studiefinanciering terug te vorderen bij oud-studenten die in het buitenland wonen. Zo worden er nu incassobureaus ingeschakeld en worden paspoorten niet verlengd totdat er een betalingsregeling is getroffen. In de korte tijd dat deze machtsmiddelen worden ingezet is zo al 8 ton aan achterstallige studieschulden teruggevorderd. Een kleine, maar goede stap om ook de resterende miljoenen terug te halen.