Aanvulling Judith Merkies

Aanvulling Judith Merkies

Door Hans Spekman op 7 november 2013 Delen  

De afgelopen weken kreeg ik van partijgenoten vragen over mijn brief aan de leden over het besluit dat het partijbestuur Judith Merkies niet heeft toegelaten tot de ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap Europese verkiezingen.

De strekking van deze mails was overwegend dezelfde: waarom wees het partijbestuur in deze brief op de te veel ontvangen dagvergoedingen terwijl Judith die toch had terugbetaald? Het is op die vraag dat ik hier antwoord wil geven.

Merkies heeft niet meer onkostenvergoedingen ontvangen dan waarop zij volgens de regels van het Europees Parlement recht heeft. De PvdA hanteert echter een eigen Gedragscode, waarvoor Merkies getekend heeft, waarin de PvdA-Europarlementariƫrs toezeggen af te zien van 2/3e van hun Europese dagvergoedingen als zij wonen in een zittingsplaats van het Europees Parlement. Bij Judith Merkies is dat het geval.

Volledigheidshalve tref je hier het verslag van de Commissie Naleving Gedragscode PvdA-Delegatie waarin staat dat Judith en de overige delegatieleden, ‘waar het gaat om de besteding van de algemene onkostenvergoeding en de reductie van de dagvergoedingen integer en in overeenstemming met de afgesproken gedragsregels gehandeld hebben’.

Dat is een onmiskenbaar feit. Wel laat het onverlet dat het partijbestuur het Judith aanrekent hoe zij de afgelopen jaren is omgegaan met de afspraken waarvoor zij heeft getekend en die de partij van belang vindt, zoals toegelicht in mijn eerdere brief. Doorslaggevend voor ons besluit haar niet toe te laten tot de kandidaatstelling is en blijft het gegeven dat de samenwerking de afgelopen jaren in de Eurodelegatie problematisch was.

Verslag Commissie Naleving Gedragscode PvdA-Delegatie (pdf) >