Aanslagen op gebedshuizen onacceptabel

Aanslagen op gebedshuizen onacceptabel

Door Ahmed Marcouch op 18 oktober 2010 Delen  

De recente aanslagen op gebedshuizen baren mij zorgen. Samen met mijn collega Jeroen Dijsselbloem heb ik aan de minister gevraagd welke maatregelen hij gaat nemen. De afgelopen weken vonden brandstichtingen plaats bij moskeeën in Groningen en werd er geschoten op een moskee in Dordrecht.

We vinden het een schande dat de politie in Dordrecht schijnbaar geen extra maatregelen neemt. Laten wij met overtuiging opkomen voor de vrijheid van mensen om te zijn wie ze willen zijn. Het is erg belangrijk dat wij als Nederlandse burgers die vrijheid verdedigen en in tijden van nood schouder aan schouder voor een bedreigde moskee staan.

Hieronder onze vragen aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie en Binnenlandse Zaken:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Moskee Dordrecht beschoten’?

2) Wanneer kunnen we de antwoorden tegemoet zien op onze Kamervragen inzake de brandstichtingen bij Molukse kerken en bij een Groningse moskee?

3) Wat is de verklaring voor toenemend aantal aanslagen op gebedshuizen en moskeeën in het bijzonder?

4) Bent u bereid tot verscherpt toezicht (bijvoorbeeld in de vorm van extra surveillance) op de veiligheid van moskeeën?

5) Na de beschieting van de moskee in Dordrecht heeft de politie aangegeven dat ze geen extra maatregelen gaan treffen. Lijkt dat u een adequate reactie?

6) Welke maatregelen gaat u nemen (eventueel in samenwerking met gemeenten) om aanslagen op moskeeën te voorkomen?