Aanpak schijnzelfstandigheid kan beter

Aanpak schijnzelfstandigheid kan beter

Door Mei Li Vos op 9 april 2014 Delen  

Dit kabinet maakt werk van de aanpak van schijnconstructies, en dat is goed. Neem bijvoorbeeld TNT Express, dat vorige week aankondigde honderden medewerkers te ontslaan om het werk vervolgens door zelfstandigen te laten doen. Ik wil niet dat een bedrijf op die manier reorganiseert en daarom heb ik samen met Mariëtte Hamer, die zich bezighoudt met het tegengaan van schijnconstructies, hierover Kamervragen gesteld. Tegelijk zie ik dat andere zzp’ers, bijvoorbeeld in de zorg, tussen wal en schip vallen. Voor deze zzp’ers willen wij dat er snel een oplossing komt.

De aanpak van schijnconstructies moet bij de bron beginnen, namelijk de werkgever die misbruik maakt. TNT wil makkelijk van medewerkers af en besparen op personeelskosten, door medewerkers te ontslaan en zelfstandigen in te huren. De PvdA wil dat de regering hier iets tegen onderneemt.

Op dit moment lijkt het er in de zorg op dat veel zelfstandigen plotseling moeten stoppen met hun werk. De Belastingdienst heeft in de afgelopen maanden veel zelfstandigen die zorg verleenden hun zogeheten VAR-wuo onthouden. Dat betekent concreet dat ze niet meer als zelfstandige in de zorg kunnen werken.

Hierdoor worden zelfstandigen en hun cliënten vaak van de ene op de andere dag benadeeld. Deze zorgverleners werken al jaren als zelfstandige en kunnen opeens niet meer als zzp’er werken. Daarmee verliezen cliënten (vaak hele kwetsbare mensen) hun hulpverleners en hulpverleners hun baan. De PvdA heeft het kabinet al eerder opgeroepen om met een oplossing te komen, maar die is tot nu toe uitgebleven.

De PvdA wil daarom op korte termijn een debat met het kabinet, om snel met een oplossing te komen voor deze zelfstandigen en hun cliënten. Concreet betekent dat dat de regering werkgevers in de zorg moet aanspreken op hun werkgeverschap en helderheid moet scheppen waar ze wel en niet zelfstandigen voor inzetten. Voor de lange termijn moeten we bedenken wat we nu precies onder zelfstandige verstaan en wat hun plek is op onze arbeidsmarkt en in onze verzorgingsstaat.