Aanpak schijnconstructies opnieuw opgevoerd

Aanpak schijnconstructies opnieuw opgevoerd

Door John Kerstens op 27 november 2013 Delen  

Lodewijk Asscher presenteert deze week de verdere invulling van het actieplan tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij de inzet van buitenlandse arbeidskrachten, waar ik hem om had gevraagd. Daarmee wordt opnieuw een flinke stap gezet in de aanpak van misstanden.

Bij die aanpak richt de focus zich vooral op malafide uitzendbureaus en foute constructies. Ik ben blij dat de minister ook werk maakt van het aanpakken van constructies die wellicht niet helemaal in strijd zijn met de wet, maar toch ongewenste gevolgen hebben. Daarmee komt hij een belofte na die hij deed in de beantwoording van schriftelijke vragen die ik een tijd geleden stelde over ‘Cyprus-routes’ en ‘Polen-constructies’. Constructies die geen ander doel dienen dan het omzeilen van de regels en zo onder de prijs te kunnen duiken.

Een andere belofte komt Asscher na met het invoeren van een versterkte ketenaansprakelijkheid. De PvdA-fractie heeft daar onder meer op aangedrongen naar aanleiding van de recente misstanden bij de aanleg van zowel de A2 als de A4. In sectoren zoals de bouw, maar niet alleen daar, wordt vaak gewerkt met zogenoemde onderaannemers: bedrijven, maar soms ook zelfstandigen zonder personeel, die een deel van de werkzaamheden uitvoeren (en daar soms zelf ook weer een onderaannemer voor inhuren) voor de ‘hoofdaannemer’ die het contract met de opdrachtgever heeft getekend. Als er ergens in die keten iets mis gaat, wast zowel hoofdaannemer als opdrachtgever zijn handen in onschuld. Dat kan straks niet meer. En dat is een flinke stap voorwaarts in de aanpak van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing.

Ik ben daar zo scherp op, omdat door de uitbuiting van de een (de buitenlandse werknemer) de ander (zijn Nederlandse collega) van de arbeidsmarkt wordt verdrongen en fatsoenlijke bedrijven bovendien oneerlijk worden beconcurreerd. Dat is niet de arbeidsmarkt waar de PvdA voor staat.

Blij ben ik ten slotte ook met de positieve reactie van de vakbeweging op de nieuwe plannen. Voorzitter van FNV Bondgenoten Ellen Dekkers spreekt van een grote doorbraak.

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgende week zal ik hier uiteraard opnieuw aandacht aan besteden.