Aanpak probleemjongeren

Aanpak probleemjongeren

Door Jeroen Dijsselbloem op 2 februari 2009 Delen  

De aangekondigde maatregelen van het kabinet om de problemen met jongeren van
Marokkaanse afkomst op te lossen, geven volgens mij het goede gevoel van
urgentie weer. De veiligheid van buurtbewoners staat voorop. Minister van der
Laan heeft een stevig pakket gemaakt, nu komt het aan op uitvoering!

Specifieke maatregelen als het door de PvdA voorgestelde buurtverbod voor
mensen die de buurt echt structureel onveilig maken, worden nu mogelijk. De
succesvolle straatcoaches van Marcouch krijgen landelijke navolging en ons
pleidooi voor gezinscoaches wordt opgepakt. Prima. Maar tegelijkertijd moeten
nieuwe ontsporingen worden voorkomen met betere inburgering, voorschoolse
educatie en tegengaan van schoolverzuim.

Het kabinet kondigde in de brief aan de Tweede Kamer maatregelen aan om
ervoor te zorgen dat Marokkaans-Nederlandse probleemjongens minder overlast
veroorzaken in wijken. Ook wil het kabinet deze jongeren een beter
toekomstperspectief bieden. Zo gaan gezinsmanagers Marokkanen in Nederland
helpen hun huishouden op orde te krijgen. ‘Door structuur te brengen in het
leven van deze jongens, pakken we de problemen bij de wortel aan, aldus minister
van der Laan, die het plan samen met drie collega-ministers heeft gemaakt.

Daarnaast komen er extra straatcoaches in wijken waar veel overlast is van
Marokkaans-Nederlandse jongeren en moet er een betere samenwerking komen met de
Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Voor de gemeenten die kampen met overlast
van Marokkaanse probleemjongeren, komt jaarlijks 32 miljoen euro beschikbaar.

De Tweede Kamer zal binnenkort over de voorgestelde maatregelen debatteren.

Delen: