Aanpak foute uitzendbureaus flinke stap vooruit

Aanpak foute uitzendbureaus flinke stap vooruit

Door John Kerstens op 16 oktober 2013 Delen  

Een tijd geleden riep ik het kabinet op om met een actieplan te komen om uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij de inzet van buitenlandse arbeiders te voorkomen. Speerpunt daarvan zou met name ook het aanpakken van foute uitzendbureaus moeten zijn. Want die zijn het vaak die, over de ruggen van buitenlandse werknemers én ten koste van hun Nederlandse collega’s, grof geld verdienen met het aan hun laars lappen van de regels.

Het kabinet ‘verklaart uitbuitbureaus de oorlog’, om met minister Asscher te spreken. En dat doet het met een aantal maatregelen waar de PvdA voor heeft gepleit.

Tegelijk met het sociaal akkoord presenteerde de minister dit voorjaar dat door mij gevraagde actieplan. Mét focus op foute uitzendbureaus én degenen die daar achter schuilgaan. Vandaag stelt de minister de Kamer op de hoogte van de uitwerking van dat actieplan. En die uitwerking biedt perspectief.

Zo wordt straks aan ‘naming and shaming’ gedaan. Dat betekent dat bekend wordt gemaakt welke uitzendbureaus herhaaldelijk de fout in gaan, zodat werknemers, werkgevers én opdrachtgevers gewaarschuwd zijn. En het uitzendbureau zelf natuurlijk.

Daarnaast wordt het de mensen die achter foute uitzendbureaus schuilgaan moeilijker gemaakt om na een (vaak bewust gecreëerd) faillissement vrolijk een nieuw uitzendbureau te beginnen, om daarmee opnieuw de boel te besodemieteren. Door ze persoonlijk te beboeten, door boetes voor het oude uitzendbureau te verhalen op het zogenaamde ‘nieuwe’ uitzendbureau en door ze uiteindelijk te verbieden bij een nieuw bedrijf betrokken te zijn. Dat is een flinke stap voorwaarts, want nu ontspringen deze lieden vaak de dans.

De PvdA blijft natuurlijk de vinger aan de pols houden. En mocht dat nodig zijn, dan zullen we op nog strengere maatregelen aandringen. Op zaken als bijvoorbeeld een grotere verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (zeker als de overheid dat is, zoals recent bij de misstanden rondom de A2) of het opnieuw invoeren van de vergunningplicht voor uitzendbureaus. De minister heeft aangegeven daarover met ons in gesprek te willen.

Wordt vervolgd dus.

Delen: