PvdA en SPD: Aanpak crisis cruciaal voor vertrouwen in Europa

PvdA en SPD: Aanpak crisis cruciaal voor vertrouwen in Europa

Door De Redactie op 15 november 2011 Delen  

Job Cohen en Sigmar Gabriel, partijleider van
de Duitse SPD, hebben vandaag tijdens
een ontmoeting in Berlijn gesproken over de crisis in de Eurozone. Ze zijn het
erover eens dat het vertrouwen in de daadkracht van de Europese Unie bij veel
mensen door de huidige crisis is afgenomen: ‘Zowel in Nederland als in Duitsland
hebben mensen genoeg van mooie woorden en loze beloftes. Ze willen daden zien:
een grootscheepse regulering van de financiële markten en een belasting op
financiële transacties (FTT). Als de regeringen van beide landen op deze punten
niets doen, zullen mensen steeds meer het vertrouwen in Europa verliezen – zowel
in Nederland als in Duitsland.’

Cohen: ‘De politiek moet het in Europa weer voor het zeggen krijgen. Dat
bereik je niet met mooie woorden. Er moet echt worden opgetreden. Dat kan door
nu een strenger toezicht op de financiële markten te regelen. Daar hoort ook bij
dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringsbankieren en
nutsbankieren. Er moet een einde komen aan de bonuscultuur bij banken. Bovendien
moet Europa sociaal worden – anders kunnen we het vertrouwen van mensen in
Europa niet terugwinnen.’

SPD-leider Gabriel: ‘Het tijdperk van het marktdenken in Europa komt ten
einde. Het heilige geloof in de kracht van vrije markten heeft Europa in een
diepe crisis gestort. De meeste burgers in Europa hebben dat begrepen, maar nog
niet alle regeringen. De kernvraag is of het hier gaat om democratie of om de
heerschappij van de financiële markten. Natuurlijk moeten alle Europese
lidstaten hun begrotingen op orde brengen. Maar alleen bezuinigen is niet
genoeg. We moeten vooral de economische groei op gang brengen in landen die
zwaar getroffen zijn door de crisis en dat kan worden gefinancierd door een
belasting op financiële transacties in de Eurozone in te voeren. Deze belasting
is ook rechtvaardig, omdat de financiële markten verplicht moeten worden bij te
dragen aan de oplossing van de crisis.’