Aannemen anti-homowet Oeganda kan niet zonder gevolgen blijven

Aannemen anti-homowet Oeganda kan niet zonder gevolgen blijven

Aannemen anti-homowet Oeganda kan niet zonder gevolgen blijven
Foto Wikimedia / Ludovic Bertron

Door Michiel Servaes op 24 februari 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid betreurt het zeer dat president Museveni van Oeganda vandaag een wet heeft ondertekend die homoseksualiteit strafbaar maakt. Deze wet is een klap in het gezicht van de Oegandese LHBT-gemeenschap en brengt hen in ernstige moeilijkheden. De PvdA staat voor gelijke rechten voor seksuele minderheden; iedereen moet kunnen houden van wie hij wil.

De aanname van de anti-homowet kan niet zonder gevolgen blijven voor de relatie van Nederland en de Europese Unie met Oeganda. We vragen ministers Timmermans en Ploumen om de Nederlandse ontwikkelingsprogramma’s die de Oegandese regering direct ondersteunen stop te zetten. We willen ook dat de ministers op korte termijn in overleg treedt met zijn Europese collega’s en de EU-programma’s in Oeganda tegen het licht houdt.

Update: Acceptatie van de anti-homowet heeft consequenties voor de Nederlandse relatie met de Ugandese overheid, aldus minister Timmermans. Ook zal hij voorstellen doen internationaal maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in Europees verband. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de hulp van Nederland aan de Ugandese overheid opgeschort

Vragen aan ministers Timmermans en Ploumen (gezamenlijke vragen van D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA en ChristenUnie):

1. Wat is uw reactie op het bericht dat de Oegandese president Museveni de omstreden anti-homowet heeft ondertekend?

2. Welke maatregelen zult u nemen, gezien uw volgende uitspraak op 18 februari jl.: “als deze wet inderdaad wordt aangenomen, heeft dat grote consequenties voor de relatie tussen de Eurupese Unie en Uganda, maar ook voor de relatie tussen Nederland en Uganda”?

3. Bent u bereid het budget dat gereserveerd is voor directe steun aan de Oegandese regering stop te zetten? Welke mogelijkheden ziet u om middelen over te hevelen naar Oegandese mensenrechtenorganisaties?

4. Bent u bereid per direct te stoppen met ontwikkelingssamenwerking met Oegandese organisaties die steun hebben uitgesproken aan deze wetgeving? Zo neen, waarom niet?

5. Op welke manier zult u ervoor zorgen dat de Europese Unie een krachtig signaal afgeeft met concrete maatregelen tegen deze onwenselijke wet? Bent u bereid op korte termijn in overleg te treden met uw EU-collega’s en EU-programma’s in Oeganda tegen het licht te houden?

6. Bent u, gezien de urgentie van het vraagstuk en dynamische ontwikkelingen, bereid deze vragen binnen 48 uur te beantwoorden?

Delen: