Marcouch vereerd met homo-emancipatieprijs

Marcouch vereerd met homo-emancipatieprijs

Door Ahmed Marcouch op 17 mei 2011 Delen  

Afgelopen weekeinde heb ik de
Aanmoedigingsprijs
voor homo-emancipatie
in ontvangt mogen nemen. Deze prijs is dit jaar voor
het eerst uitgereikt en is volgens het ministerie van OCW bedoeld ‘om een
baanbrekend initiatief op homo-emancipatiebeleid als goed voorbeeld voor anderen
te stellen’. Het is altijd mooi om steun te krijgen met een prijs, maar zo’n
uitreiking zou niet nodig hoeven zijn. Je hoeft niet zelf homoseksueel te zijn
om voor een homo op te komen. Over hard optreden tegen geweld tegen homo’s hoef
je niet eens te discussiëren. Maar het zijn die andere vormen: pesterijen,
uitgejouwd worden als je door de wijk loopt. We moeten een klimaat scheppen waar
iedereen zichzelf durft te zijn.

Uit het juryrapport: ‘De jury is onder de indruk van de moed en durf waarmee
Ahmed Marcouch dit voor velen nog gevoelige onderwerp bespreekbaar maakt, zowel
lokaal als op landelijk niveau. Door zijn publieke bekendheid en persoonlijke
betrokkenheid heeft hij het stilzwijgen doorbroken en weet hij – als rolmodel –
anderen te inspireren. Daarmee is hij in de ogen van de jury baanbrekend. Door
dit voorbeeld voor anderen te stellen. Ahmed Marcouch baant zo ook de weg voor
anderen om op te komen voor gelijke behandeling en sociale acceptatie, in eigen
kring en daarbuiten. De jury hoopt dat dit in brede kring navolging zal
krijgen.’

Op de website van de Rijksoverheid
vind
je alle informatie over de prijs >