In debat over zzp’ers

In debat over zzp’ers

Door Mariëtte Hamer op 25 maart 2010 Delen  

Inmiddels werken ongeveer 650 duizend mensen als zelfstandige zonder personeel (zzp). Soms is dat aanvullend op het systeem van Nederlandse arbeidsverhoudingen dat is ingericht op een scheiding tussen werknemer en ondernemer, een andere keer botst het. Samen met Tweede-Kamerlid Mei Li Vos zal ik op dinsdag 30 maart in café Dudok in Den Haag de visie van de PvdA hierover uiteenzetten. Verder zullen onder andere Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), FNV Zelfstandigen en het Verbond van Verzekeraars aanwezig zijn om een bijdrage leveren aan de discussie. U bent van harte welkom.

De volgende thema’s komen aan bod:

  1. De bijdrage van zzp’ers aan de economie (gevolgen crisis, bijdrage kennis/innovatie en werkgelegenheid in de toekomst)
  2. Wet- en regelgeving: van aanbesteden tot fiscale voordelen
  3. Zelfstandige Zonder Pensioen? De gevolgen van het toenemend aantal zzp’ers voor de collectieve verzekeringen en de toegang tot bijv. pensioen en arbeidsongeschiktheidverzekeringen voor zzp’ers.

Het publiek in de zaal vervult bij deze bijeenkomst een belangrijke rol. Tijdens en na dit gesprek krijgen genodigden uitgebreid de gelegenheid voor vragen en opmerkingen waar Mei Li en ik op zullen reageren.

In de zaal is ruimte voor maximaal 50 personen. Graag vernemen we uw reactie zo spoedig mogelijk via mariette@pvda.nl. De details over locatie en tijdstip vindt u op de agenda van deze site.