Aandacht voor problemen transgenders

Aandacht voor problemen transgenders

Door Keklik Yücel op 17 november 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waarin ieder individu in vrijheid, gelijkwaardigheid en veiligheid kan participeren in onze samenleving. Niet voor alle groepen is dat nu het geval, zo ook niet voor transgenders. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert onder meer ernstige problemen voor transgenders rond veiligheid, in de (psychische) gezondheidzorg en op het werk. In het regeerakkoord heeft emancipatie dan ook de noodzakelijke plek gekregen.

Ik zal er op toezien dat bij de uitwerking van de emancipatie-agenda op korte termijn ook alle actuele inzichten voor transgenders betrokken worden. Want waar onvrijheid, achterstelling en of onderdrukking is hebben wij als emancipatiepartij een taak. Dat is altijd zo geweest en dat zal nu ook zo zijn.