‘Stem tegen verkoop aan RWE’

‘Stem tegen verkoop aan RWE’

Door De Redactie op 14 mei 2009 Delen  

Sven Stevenson, voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA, roept in een
open brief de pvda-leden van de Provinciale Staten in Noord-Brabant op om tegen
de verkoop van Essent aan RWE te stemmen. ‘RWE is de verkeerde partner, de
verkoop komt te vroeg en de gevolgen voor de Nederlandse energiemarkt zijn nog
totaal niet te overzien.’

‘Beste fractieleden van de PvdA in Noord-Brabant,
RWE is de verkeerde partner, de verkoop komt te vroeg en de gevolgen voor de
Nederlandse energiemarkt zijn nog totaal niet te overzien. Op basis van die
gronden heeft een paar weken geleden een deel van uw fractie de terechte stap
genomen om tegen het voorgenomen verkoop van Essent aan RWE gestemd. De
uitspraak van de provinciale staten in Noord-Brabant was mede door uw stem
glashelder. Verkoop van Essent is op dit moment aan een dergelijke partner uit
den boze!

Aanstaande vrijdag krijgt dit debat een vervolg. Inzet is een groen pakketje
aan maatregelen dat u als kritische volgers toch nog over de streep moet
trekken. Daarom een laatste noodkreet van de Jonge Socialisten: laat u niet voor
het karretje spannen van verkoopfetisjisten en creëer rust en tijd. Een nieuw
verkoopvoorstel is niet iets wat in de achterkamertjes beklonken mag worden maar
verdient een nieuwe discussie én beslissing in de provinciale staten. Want zowel
coalitie als oppositie horen in een democratie de kans te krijgen om over zo’n
voorstel kritisch te debatteren.

Daarnaast kunnen alle méér dan terechte twijfels die er zijn over de verkoop
niet teniet worden gedaan door het vastleggen van enkele duurzame toezeggingen.

De verkoop van Essent aan onze Duitse kolenboer dreigt nog steeds het
schoolvoorbeeld te worden van een marktwerkingsromantiek waarbij publieke
belangen op de laatste plaats dreigen te komen. Zo is het splitsingsvoorstel van
Essent nog helemaal niet goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken.
Zou het niet verstandiger zijn eerst dat besluit af te wachten? En waarom stelt
u niet de eis dat RWE ook het eigen netwerk moet splitsen? Vinden wij het als
PvdA acceptabel dat woekerwinsten op de Nederlandse energiemarkt straks gebruikt
gaan worden voor investeringen in het Duitse ongesplitste energienetwerk van
RWE?

In 2007 maakte Maria van der Hoeven een historische vergissing door de Tweede
Kamer te verrassen met haar besluit om medio 2010 de splitsing van de
energiebedrijven te verplichten. Over de gevolgen voor de energiebedrijven
hoefden wij ons geen zorgen te maken. Want ‘de aandeelhouders hebben in
meerderheid aangegeven hun aandelen in de commerciële delen de komende vier
à vijf jaar niet te willen vervreemden’, schreef zij. Aan u als statenleden doe
ik daarom de oproep om u aan deze toezegging te houden. Zelfs Van der Hoeven
wijst in die richting omdat óók zij geen overhaaste beslissing wil.

Mede in het licht van het plotselinge afblazen van een verplichting vanuit de
EU voor splitsing van alle Europese energiebedrijven moet daarom boter bij de
vis worden gedaan. De toekomst van de energiemarkt is nog te ongewis om nu
zomaar het tafelzilver van onze energiebedrijven te verkopen. Wie het publiek
belang vooropstelt kan geen onverantwoorde en overhaaste beslissing. Ik hoop van
harte dat u, als verstandige sociaaldemocraten, die boodschap ook zal
overbrengen aan gedeputeerde staten in Noord-Brabant.’

Sven Stevenson
Landelijk Voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA