PvdA wil fonds voor mensen met arbeidsbeperking

PvdA wil fonds voor mensen met arbeidsbeperking

Door Mariëtte Hamer op 16 april 2012 Delen  

De PvdA wil een fonds oprichten voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit
voorstel heb ik gedaan bij de behandeling van
de Wet Werken naar Vermogen
(WWnV).
In dit voorstel betalen werkgevers mee om mensen aan het werk te
houden in bijvoorbeeld een sociale werkplaats, maar verdienen dat terug als zij
mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Met dit fonds blijven 70.000
banen in stand, die door de invoering van de WWnV dreigen te verdwijnen.

De doelstelling van de WWnV wordt door de PvdA onderschreven: mensen met een
arbeidshandicap aan de slag krijgen bij een reguliere werkgever. Maar om
daadwerkelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen moeten
werkgevers een cruciale rol spelen. Maar in het wetsvoorstel van
staatssecretaris De Krom is de inzet van werkgevers te vrijblijvend om mensen
met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

De PvdA stelt voor de om de inzet van werkgevers wettelijk op te leggen.
Werkgevers moeten een bepaald percentage van de loonsom afdragen aan een
werkfonds voor mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven die ten minste één
procent, oplopend tot drie procent, van het personeel met een arbeidshandicap in
dienst hebben, worden vrijgesteld van deze afdracht aan het fonds. De totale
beroepsbevolking in loondienst bestaat uit ruim zeven miljoen mensen. Dit
voorstel regelt dat er op termijn dus 70.000 plekken op de arbeidsmarkt
beschikbaar zijn voor mensen uit de doelgroep. Op deze wijze komt het geld
binnen om de bezuiniging te niet te doen en de begeleiding te regelen.

Met dit voorstel komen mensen aan het werk, is er geen ingewikkeld systeem
van loondispensatie nodig, hoeven de bezuinigingen niet doorgevoerd te worden en
krijgen zowel werkgevers als werknemers de begeleiding waar zij recht op hebben.

Delen: