500 woorden: Hay Janssen

500 woorden: Hay Janssen

Door De Redactie op 2 december 2009 Delen  

Een paar weken geleden, in de aanloop naar de vervroegde
gemeenteraadsverkiezingen van 18 november, leek Venlo even het middelpunt van
politiek Den Haag. In de reeks ‘500 woorden’ vertelt lijsttrekker Hay Janssen
hoe gaat het met hem en met de PvdA in Venlo, na de drukte en alle inmiddels
weer weg gevloeide aandacht.

Ministers en Tweede-Kamerleden voerden er nadrukkelijk campagne. En in de
marge daarvan volgden tientallen journalisten naar het Noord-Limburgse Venlo om
nu eens precies vast te stellen wat de PVV-kiezers denken en voelen in de
geboorteplaats van Geert Wilders. Die landelijke media aandacht bepaalde in
belangrijke mate de atmosfeer in Venlo vlak voor en tijdens de vervroegde
gemeenteraadsverkiezingen.

In de Partij van de Arbeid zijn leden altijd actief.  De een is lid
van de fractie van de Tweede Kamer, de ander vrijwilliger in een bestuur of
werkgroep, anoniem en onbekend. Maar wat hen verbindt is sociaal-democratisch
engagement. Hoe ziet dat eruit, wat willen die PvdA’ers? In de reeks ‘500
woorden’ laten we elke week een van die geëngageerde PvdA’ers aan het
woord.

Hay Janssen: ‘Ondanks het verlies zijn we als grootste linkse partij in de
gemeenteraad teruggekeerd, met vijf zetels. Ik had er liever een of twee meer
gehad, zeker. Maar we moeten niet vergeten dat we in 2006 de grootste partij
werden dankzij het ‘Bos-effect’. In de landelijke peilingen stond de partij toen
op zestig zetels. Dat was natuurlijk uitzonderlijk. Nu haalden we 11 procent van
de stemmen; toen 21 procent. Maar daar tegenover staat dat we bij de Europese
verkiezingen slechts 9 procent van de kiezers wisten te binden. Anders gezegd:
we hebben verloren, maar ook de weg omhoog gevonden. En, wat belangrijk is, de
verkiezingen in Venlo werden echt beïnvloed door de landelijke aandacht. We
hebben echt goed beleid gevoerd, de voorbije vier jaar. Dat wordt in de stad ook
door bijna iedereen erkend. Maar nogmaals, daarover hebben de mensen in Venlo
niet gestemd. Het ging over de geboorteplaats van Geert Wilders; de VVD heeft
daarvan geprofiteerd.’

Hoe staan jullie er nu voor, de komende periode? Oppositie?

‘Nee, we zijn door de VVD en het CDA uitgenodigd voor de onderhandelingen
voor een nieuw college. En die onderhandelingen gaan goed. De voor ons
belangrijke kwesties als armoedebeleid, sociale zaken, en werk kunnen we goed
verdedigen. We ondervinden op die terreinen weinig weerstand. De VVD zet in op
veiligheid als belangrijkste thema. Dat is voor ons dan weer geen probleem, want
binnen de PvdA is het denken over dit thema de voorbije jaren ook opgeschoven.
Extra cameratoezicht en meer straatcoaches vinden we goed.’

Blij dat de journalisten weer naar het westen zijn vertrokken?

‘Zeker. Het was een bijzondere ervaring. Ik heb met tientallen journalisten
gesproken, van de Volkskrant, Nova, Pauw & Witteman, en allemaal wilden ze
de negatieve verhalen noteren van verongelijkte Wilders-kiezers, zoals die in de
Randstad blijkbaar bestaan. Ze zijn overal gaan zoeken, in Blerick, overal. Maar
die verongelijkte kiezers bestaan hier niet in Venlo. Echt niet. Dat is de
voornaamste reden waarom Wilders hier niet mee deed. Ik begrijp niet waarom
uitgerekend deze journalisten alleen maar belangstelling hadden voor dat
negatieve beeld, voor verongelijkte kiezers die in Venlo niet te vinden zijn.’

Delen: