40 jaar Blijf van mijn Lijf

40 jaar Blijf van mijn Lijf

Door Marith Volp op 16 oktober 2014 Delen  

Dinsdag was ik aanwezig op de viering van 40 jaar Blijf van mijn Lijf. Veertig jaar geleden werd in Amsterdam op een geheime locatie een eerste opvanglocatie ingericht waar vrouwen naar toe konden vluchten als er sprake was van huiselijk geweld. Veertig jaar later zijn er meerder locaties en doet de Blijfgroep veel meer dan opvang. Begeleiding in crisis, maar ook weerbaarheidstraining en advies via Steunpunten Huiselijk Geweld.

In de laatste vijftien jaar maakte de Blijfgroep de omslag van ‘geheim’ naar ‘veilig’. Van ‘het bieden van opvang’ naar ‘hulp bij stoppen van geweld’, maar vooral veilig. Vrouwen, maar ook mannen, worden geholpen met het ontsnappen aan een gewelddadige relatie. En ook voor kinderen is er nu gerichte aandacht. Kinderen die vaak getuige waren van strijd en ruzie. Van geweld.

Gisteren spraken we in de Tweede Kamer met de staatssecretarissen van VWS en Veiligheid en Justitie over huiselijk geweld en kindermishandeling. Cynisch zou je kunnen verzuchten dat 40 jaar Blijf van mijn Lijf een veeg teken is. Het is dus al 40 jaar nodig. Omdat huiselijk geweld niet gestopt is. Omdat nog steeds veel kinderen mishandeld worden of getuige zijn van huiselijk geweld.

Maar ik zie ook dat deze onderwerpen op de agenda staan, aandacht krijgen. Niet langer is het een taboe dat achter de voordeur blijft. En dat is een goede ontwikkeling. We moeten inzetten op vroege signalering, daarom heb ik de staatssecretaris gevraagd om ook verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureaus actiever te betrekken. En we moeten zorgen dat bij vermoeden van geweld of kindermishandeling de informatie wordt overgedragen wordt aan instanties die kunnen helpen. Dat signalen niet onopgemerkt blijven. Erover spreken en het taboe doorbreken is een stap. Daarna moeten we allemaal luisteren en helpen.

Luister naar mijn interview op NPO Radio 1 over Blijf van mijn Lijf >