Kinderopvang: 1,6 miljard extra

Kinderopvang: 1,6 miljard extra

Door Margot Kraneveldt – Van der Veen op 1 mei 2008 Delen  

Het kabinet investeert eenmalig 1,6 miljard euro extra in de kinderopvang. Dit bedrag komt bovenop het bedrag dat in het coalitieakkoord voor kinderopvang is uitgetrokken. Voor ons is het heel belangrijk dat kinderopvang toegankelijk en betaalbaar blijft, zeker voor de lagere en middeninkomens.’ 

De extra investering is noodzakelijk om de sterke groei in de kosten van de kinderopvangregeling te financieren. De groei in de kinderopvang is groter dan verwacht. In 2007 bedroeg de overschrijding 500 miljoen euro. De toename van het gebruik is onvoorzien en kan maar voor een deel verklaard worden door toename van de arbeidsparticipatie. Voor het andere deel komt de groei voort uit het omzetten van informele in formele opvang (zoals de opa’s en oma’s die zich officieel hebben laten registreren als gastouders) en het feit dat sinds 2007 veel meer ouders met hogere inkomens gebruik maken van de regeling.

Zonder maatregelen loopt de overschrijding op tot 1,2 miljard per jaar. Om kinderopvang ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden neemt het kabinet daarom maatregelen ten aanzien van gastouderbureaus en gastouderopvang. Ook wordt een hogere bijdrage van de ouders gevraagd. De overheid draagt nog steeds het grootste gedeelte van de kosten van de kinderopvang, 49% in 2011. De werkgevers dragen dan 28 procent bij, ouders 23 procent (nu 19 procent).

Natuurlijk moeten we de verdere uitwerking van de maatregelen afwachten, die worden waarschijnlijk met Prinsjesdag bekend gemaakt. Voor ons is daarbij heel belangrijk, dat kinderopvang toegankelijk en betaalbaar moet blijven, zeker voor de lagere en middeninkomens. We willen niet dat vrouwen in met name deze groep weer minder gaan werken, omdat het niet meer zou lonen. Wel vinden we het gerechtvaardigd dat we van de hogere inkomens iets meer vragen. De sterkste schouders kunnen iets zwaardere lasten dragen, zodat er meer subsidiegeld terechtkomt bij de ouders die dat het hardst nodig hebben.

De precieze invulling van de maatregelen wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Koopkracht staat daarbij voorop, het kabinet bekijkt op welke wijze betrokken ouders fiscaal tegemoet gekomen kunnen worden. De maatregelen laten de participatiedoelstellingen intact, dat is de harde voorwaarde die de PvdA aan de maatregelen stelt.

Delen: