#RedDeCultuur

Teken de steunverklaring

#RedDeCultuur

Kunst en cultuur definieert wie wij zijn.

#RedDeCultuur. Doe je mee? Dat kan zo:

☑️  Teken de steunverklaring;
☑️  Bestel je #RedDeCultuur-poster en hang het op waar men het kan zien;
☑️  Bekijk en deel de video van het huiskamergesprek van Lodewijk met Ali B, acteur Gijs Scholten van Asschat, museumdirecteur Ann Demeester en Eric van Eerdenburg van Lowlands;
☑️  Lees het plan van Lodewijk voor meer informatie.

Stap 1: Teken de steunverklaring

Stap 2: Bestel de #RedDeCultuur-posters

De opbrengsten gaan vanzelfsprekend allemaal naar de makers.

posters kunst en cultuur

Stap 3: Bekijk en deel de video van het huiskamergesprek

Lodewijk sprak met Ali B, acteur Gijs Scholten van Asschat, museumdirecteur Ann Demeester en Eric van Eerdenburg van Lowlands.

Stap 4: Lees hier het plan van Lodewijk. Wat is er nodig?

Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Cultuur definieert wie wij zijn. Cultuur is ook een enorme economische sector met heel veel werkgelegenheid. Maar door de coronacrisis dreigt zich een ramp te voltrekken. 

Een ramp voor de makers, die nu al twee maanden zonder inkomsten zitten. Een ramp voor de culturele instellingen en festivals, waarvan de hele omzet wegvalt. En een ramp voor het publiek. Want als musea, gezelschappen, festivals, theaters en poppodia deze periode niet overleven, blijven wij achter met een aanbod dat schraler en  armzaliger is.

We moeten voorkomen dat de coronacrisis binnen enkele maanden blijvende schade aanricht. Daarom is er een veel ambitieuzer steunpakket nodig om de culturele sector door deze crisis te helpen.

Lees hier de blog van Lodewijk 'Een plan om de cultuur te redden', waarin hij samen met GroenLinks en SP vier amendementen indient.

Delen: