PvdA Pijnacker-Nootdorp komt met voorstel bestrijding kinderarmoede

PvdA Pijnacker-Nootdorp komt met voorstel bestrijding kinderarmoede

Foto Shutterstock / SpeedKingz

Ieder kind moet mee kunnen doen en gelijke kansen hebben, ongeacht afkomst en achtergrond. Ook in Pijnacker-Nootdorp groeien er kinderen op in armoede. Kinderen die niet vanzelfsprekend overal aan mee kunnen doen. Daarom is de structurele 100 miljoen euro vanuit de landelijke overheid voor de bestrijding van kinderarmoede in gemeenten goed nieuws. Minder goed nieuws is dat in Pijnacker-Nootdorp momenteel op dit moment nog maar een klein deel van dit geld bij deze doelgroep terecht komt. De rest van het beschikbare geld wordt in de Algemene Reserve gestopt. Dit terwijl het aantal kinderen in armoede stijgt in de gemeente. De PvdA wil dan ook dat de gemeente het geld gaat besteden aan de groep waar het voor bedoeld is: kinderen in armoede. De PvdA-fractie komt daarom bij de aanstaande bespreking van de Programmabegroting in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp met een voorstel om de kinderarmoede in onze gemeente tegen te gaan.

De PvdA wil dat er voor kinderen uit arme gezinnen een kindpakket komt, als uitbreiding op de bestaande regelingen. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen licht de noodzaak toe: “Uit de meest recente armoedemonitor blijkt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Pijnacker-Nootdorp van 468 kinderen in 2013 naar 639 nu is gestegen. Kinderen uit 20% van de eenoudergezinnen groeien op in armoede. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. De PvdA Pijnacker-Nootdorp wil dat alle kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Dat betekent mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport, cultuur en op school.”

Door Amarins Komduur-Daems, Raadslid PvdA Pijnacker-Nootdorp

Delen: