PvdA Eindhoven neemt initiatief omtrent kinderarmoede

PvdA Eindhoven neemt initiatief omtrent kinderarmoede

Foto Pixabay / cev_91

In Eindhoven heeft PvdA-raadslid Ellen Schoumacher het initiatief genomen voor een discussie rondom kinderen in armoede. Zij hoopt dat daaruit maatregelen komen die kinderen die in armoede leven kunnen helpen.

Het belangrijkste punt uit de discussienotitie is dat de aandacht vooral naar de kinderen zelf moet gaan. Schoumacher vraag om het verhogen van de structurele subsidie aan stichting Leergeld, Jeugd Cultuurfonds en Jeugd Sportfonds. Daarnaast moet de kansenongelijkheid in het onderwijs verminderd worden, door bijles mogelijk te maken voor gezinnen die dit niet zelf kunnen betalen. De PvdA Eindhoven vraagt ook aan kinderen zelf wat ze nodig hebben. Hoe kun je hen zoveel mogelijk betrekken bij de maatregelen?

De PvdA Eindhoven diende eerder al moties in voor het Kindpakket, de Meedoenbijdrage-plus en een initiatiefvoorstel schuldhulpverlening. Al deze initiatieven zijnĀ aangenomen dan wel omarmd met een toezegging.

Delen: