Unieke aanpak in kinderarmoedebestrijding in Leeuwarden

Unieke aanpak in kinderarmoedebestrijding in Leeuwarden

Foto Pixabay / RachelBostwick

‘De brede Leeuwarder aanpak van armoedebestrijding is uniek in Nederland’, zei Jetta Klijnsma, tijdens een PvdA-bijeenkomst over dit thema in De Bres. In het gesprek op 7 november in Leeuwarden vertelde PvdA-wethouder Andries Ekhart dat niet één wethouder, maar het hele college van Burgemeester en Wethouders hiervoor verantwoordelijk is. ‘Zo’n integrale aanpak is essentieel’, aldus de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeente Leeuwarden bereikt met haar armoedevoorzieningen nu al veel kinderen. ‘Zo’n 2000 van de 3000 kinderen’, wist wethouder Harry van der Molen te vertellen. Volgens een aantal organisaties is het bereik zelfs zo groot, dat de grenzen van de budgetten in zicht komen. Met het extra rijksgeld kan het Leeuwarder armoedebeleid een bredere basis leggen en kunnen de overige 1000 kinderen worden bereikt. De grote vraag die op 7 november centraal stond: Hoe doe je dat?

De directeur van de Prins Mauritsschool stelde dat bureaucratie weggenomen moest worden en dat er sneller gehandeld moest worden. Door het taboe en de schaamte rond armoede weg te nemen, durven mensen zich te melden, zeiden anderen. Er werd geopperd dat er meer met tussenpersonen gewerkt kan worden, die armoede signaleren en de mensen doorverwijzen naar het juiste loket. Hier werd enthousiast op gereageerd door beide wethouders en Jetta Klijnsma. ‘Maar we moeten er wel voor waken dat het geld niet in de organisatie blijft steken. Het moet juist naar de kinderen’, zei de staatssecretaris. Ze riep de aanwezigen op haar de komende tijd verder te benaderen met ideeën om het bereik te vergroten.

Naar aanleiding van het verbeteren van het kinderarmoedebeleid heeft de PvdA Leeuwarden een motie ingediend. Daarnaast hebben ze schriftelijke vragen gesteld en daarmee aandacht gevraagd voor dit thema in de raad. Ook blijven ze aandacht vragen voor dit serieuze probleem, via straatacties en een column in de Leeuwarder Courant. De PvdA Leeuwarden was ontzettend blij met de steun en tips gegeven door het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en de Prins Mauritsschool.

Bekijk hier voor de schriftelijke vragen >

Delen: