Voorzitter gezocht voor het Netwerk Economie van de PvdA

Het Netwerk Economie van de PvdA zoekt een nieuwe voorzitter.
Hierbij is het van belang dat de nieuwe voorzitter de doelstellingen en de missie van het Netwerk onderschrijft en uit kan en wil dragen.

De economie is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat de PvdA een duidelijke visie heeft op de economie en zowel binnen als buiten de partij discussieert over de economie. Het netwerk wil deze discussie faciliteren, het debat aanjagen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Onze missie daarbij is om:
– Economische visies te formuleren waarbij de sociaal democratie het uitgangspunt is;
– Waar mogelijk de PvdA ondersteunen op het gebied van economische vraagstukken.

Deze missie is vertaald naar de volgende visie:
– Economische macht mag niet eenzijdig bij een elite liggen;
– Iedereen moet kunnen profiteren van de welvaart;
– De overheid heeft een proactieve rol;
– Ondernemers hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Netwerk hanteert daarbij de volgende praktische doelstellingen:
Het Netwerk: organiseert, ondersteunt en faciliteert debatten; wil de wetenschap betrekken bij haar werk; publiceert artikelen, schrijft mee aan PvdA verkiezingsprogramma´s en is een klankbord voor 1e en 2e Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad en Partijbestuur; heeft daarbij de ambitie om de sociaal-economische bestuurlijke activiteiten van de PvdA van nieuwe impulsen te voorzien.

Het Netwerk kent drie hoofdthema’s: regionale economie, (inter)nationale economie en het MKB. Ieder thema heeft een coördinator. Voor meer achtergrond informatie en onze artikelen bekijk www.netwerkeconomie.pvda.nl Het Netwerk bepaald haar eigen jaarplan. Het netwerk komt als geheel minimaal 1 maal per maand bijeen en daarnaast vergaderen de leden binnen de subthema’s.

Om het doel van het Netwerk Economie te kunnen realiseren zoek wij een voorzitter met de volgende kwaliteiten:
– Een grote kennis van economie als wetenschap en haar toepassing in de praktijk.
– Het kunnen en willen uitdragen van de missie en visie en het sturen op het realiseren van de doelstellingen, o.a. door middel van concreet te bereiken resultaten. De voorzitter draagt voor een groot deel bij aan het onderhouden van de externe contacten.
– Het kunnen verankeren van het economie netwerk binnen de PvdA door het hebben van een groot netwerk met bij voorkeur contacten binnen de 2e kamer fractie, het landelijke bestuur, het CLB, de WBS, fracties van Provinciale Staten en Gemeenteraden binnen een grote gemeente en/of overige netwerken binnen de PvdA.
– Een kandidaat, met een goed netwerk in economisch en/of academische kring heeft zeker onze voorkeur. Het is van belang dat de toekomstige voorzitter bruggen kan slaan tussen de meningen van academici en ambtenaren, en de positie van werknemers en ondernemers.
– Ervaring en goede kwaliteiten als voorzitter waarbij zowel besluitvormende, initiërende als creatieve processen onderscheiden en gestuurd moeten kunnen worden. Hij bewaakt daarbij ook de effectiviteit en de structuur van het Netwerk
– Lid zijn van de PvdA en een beschikbaarheid van minimaal 1 dagdeel per week.
Persoonlijke kenmerken: flair, enthousiast, motiverend, zakelijk, bruggenbouwer, netwerker.

Meer informatie via de voorzitter van de sollicitatie commissie: sophieke.kappers-pvda@xs4all.nl Graag ontvangen wij een reactie van geïnteresseerde kandidaten voor 1 november 2016. Gesprekken zullen in de eerste week van november plaats vinden.

Delen: