Marloes ten Ham

Marloes ten Ham

Ik wil onderzoek doen naar slachtoffers van anti-lhbti-geweld, met als doel de meldingsbereidheid bij dergelijke gevallen te verhogen.

Dit wil ik doen door een gerichte aanpak tegen anti-lhbti geweld te stimuleren en middels relevante data deze beter te faciliteren. Een veilige leefomgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn dus ook voor lhbti’s.


Bekijk Kiki's introductievideo


Delen: